Vbatumi Com ĐœĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Batumi ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžŃ - 💩ВОДОПАД ĐœĐ°Ń…ŃƒĐœŃ†Đ”Ń‚Đž Đž ĐœĐŸŃŃ‚ ЊАРИЊЫ ĐąĐĐœĐĐ Đ« / Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ/Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž / GEORGIA đŸ“·


За 20 лДт ŃƒŃĐżĐ”ŃˆĐœĐŸĐč Ń€Đ°Đ±ĐŸŃ‚Ń‹ ĐșĐŸĐŒĐżĐ°ĐœĐžĐ”Đč ORBI GROUP ĐżĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐ”ĐœĐŸ 3 000 000 ĐŒ. ĐșĐČ.
Нашо ĐłĐŸŃŃ‚ĐžĐœĐžŃ‡ĐœŃ‹Đ” ĐșĐŸĐŒĐżĐ»Đ”Đșсы Ń€Đ°ŃĐżĐŸĐ»ĐŸĐ¶Đ”ĐœŃ‹ ĐČ Đ»ŃƒŃ‡ŃˆĐžŃ… Đ»ĐŸĐșацоях Đž ĐŒĐ°ĐșŃĐžĐŒĐ°Đ»ŃŒĐœĐŸ ĐČĐŸŃŃ‚Ń€Đ”Đ±ĐŸĐČĐ°ĐœŃ‹ срДЎО Ń‚ŃƒŃ€ĐžŃŃ‚ĐŸĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž. Đ‘Đ»Đ°ĐłĐŸĐŽĐ°Ń€Ń Đ·Đ°ĐżĐŸĐŒĐžĐœĐ°ŃŽŃ‰ĐžĐŒŃŃ архОтДĐșŃ‚ŃƒŃ€ĐœŃ‹ĐŒ Ń€Đ”ŃˆĐ”ĐœĐžŃĐŒ Đž ŃĐŸĐČŃ€Đ”ĐŒĐ”ĐœĐœŃ‹ĐŒ Ń‚Đ”Ń…ĐœĐŸĐ»ĐŸĐłĐžŃĐŒ ŃŃ‚Ń€ĐŸĐžŃ‚Đ”Đ»ŃŒŃŃ‚ĐČĐ° ĐœĐ°ŃˆĐž ĐżŃ€ĐŸĐ”Đșты сталО ĐČĐžĐ·ĐžŃ‚ĐœĐŸĐč ĐșĐ°Ń€Ń‚ĐŸŃ‡ĐșĐŸĐč Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž Đž Đ·Đ°ĐČĐŸĐ”ĐČалО ĐŒĐœĐŸĐ¶Đ”ŃŃ‚ĐČĐŸ ĐŒĐ”Đ¶ĐŽŃƒĐœĐ°Ń€ĐŸĐŽĐœŃ‹Ń… ĐœĐ°ĐłŃ€Đ°ĐŽ.
Đ’Ń‹ŃĐŸĐșĐžĐč ŃƒŃ€ĐŸĐČĐ”ĐœŃŒ ĐżŃ€ĐŸŃ„Đ”ŃŃĐžĐŸĐœĐ°Đ»ĐžĐ·ĐŒĐ° ĐșĐŸĐŒĐżĐ°ĐœĐžĐž ĐżĐŸĐŽŃ‚ĐČĐ”Ń€Đ¶ĐŽĐ”Đœ ĐŒĐœĐŸĐ¶Đ”ŃŃ‚ĐČĐŸĐŒ
ĐœĐ°ĐłŃ€Đ°ĐŽ ĐŒĐžŃ€ĐŸĐČĐŸĐłĐŸ ŃƒŃ€ĐŸĐČĐœŃ ĐČ ŃŃ„Đ”Ń€Đ” ĐŽĐ”ĐČĐ”Đ»ĐŸĐżĐŒĐ”ĐœŃ‚Đ° Đž ŃŃ‚Ń€ĐŸĐžŃ‚Đ”Đ»ŃŒŃŃ‚ĐČĐ°. В Ń‚ĐŸĐŒ чОслД "ОсĐșар" ĐČ ŃŃ„Đ”Ń€Đ” ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚Đž - Prix d'Excellence ĐŒĐ”Đ¶ĐŽŃƒĐœĐ°Ń€ĐŸĐŽĐœĐŸĐžÌ† фДЎДрацОО ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚Đž FIABCI, ĐșĐŸŃ‚ĐŸŃ€Đ°Ń ĐŽĐ”ĐčстĐČŃƒĐ”Ń‚ ĐżĐŸĐŽ ŃĐłĐžĐŽĐŸĐč ООН. Жюро, ŃĐŸŃŃ‚ĐŸŃŃ‰Đ”Đ” Оз 70-Đž ŃĐ°ĐŒŃ‹Ń… ĐșĐŸĐŒĐżĐ”Ń‚Đ”ĐœŃ‚ĐœŃ‹Ń… эĐșŃĐżĐ”Ń€Ń‚ĐŸĐČ ĐŒĐ”Đ¶ĐŽŃƒĐœĐ°Ń€ĐŸĐŽĐœĐŸĐłĐŸ ŃƒŃ€ĐŸĐČĐœŃ Оз 40 ŃŃ‚Ń€Đ°Đœ, ĐżŃ€ĐžĐ·ĐœĐ°Đ»ĐŸ ĐżŃ€ĐŸĐ”Đșт ORBI GROUP Đ»ŃƒŃ‡ŃˆĐžĐŒ ĐžĐœĐČĐ”ŃŃ‚ĐžŃ†ĐžĐŸĐœĐœŃ‹ĐŒ ĐżŃ€ĐŸĐ”ĐșŃ‚ĐŸĐŒ ĐŒĐžŃ€Đ°.
ЧбО ЖЕ бАКОЕ ПОЕЗДКА ЗА ПОКУПКОЙ АПАРбАМЕНбОВ?
ĐšĐŸĐŒĐżĐ°ĐœĐžŃ ORBI GROUP Đ”Đ¶Đ”ĐŒĐ”ŃŃŃ‡ĐœĐŸ ŃĐżĐ”Ń†ĐžĐ°Đ»ŃŒĐœĐŸ ĐŸŃ€ĐłĐ°ĐœĐžĐ·ŃƒĐ”Ń‚ таĐșОД ĐżĐŸĐ”Đ·ĐŽĐșĐž, Ń‡Ń‚ĐŸĐ±Ń‹ ĐČы ŃĐŒĐŸĐłĐ»Đž уĐČĐžĐŽĐ”Ń‚ŃŒ ĐČсё сĐČĐŸĐžĐŒĐž ĐłĐ»Đ°Đ·Đ°ĐŒĐž, ĐČ ĐșĐŸŃ‚ĐŸŃ€Ń‹Ń… ĐżŃ€ĐžĐœĐžĐŒĐ°ŃŽŃ‚ ŃƒŃ‡Đ°ŃŃ‚ĐžĐ” Đ±ĐŸĐ»Đ”Đ” 300-400 Ń‡Đ”Đ»ĐŸĐČĐ”Đș Оз Ń€Đ°Đ·ĐœŃ‹Ń… ŃŃ‚Ń€Đ°Đœ. Đ­Ń‚ĐŸ Đ»ŃƒŃ‡ŃˆĐžĐč ŃĐżĐŸŃĐŸĐ± ŃĐŸĐČĐŒĐ”ŃŃ‚ĐžŃ‚ŃŒ ĐżŃ€ĐžŃŃ‚ĐœĐŸĐ” с ĐżĐŸĐ»Đ”Đ·ĐœŃ‹ĐŒ Đž ĐœĐ° ĐČŃ‹Ń…ĐŸĐŽĐœŃ‹Ń… уĐČĐžĐŽĐ”Ń‚ŃŒ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ, ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽ ĐœĐ”Đ±ĐŸŃĐșŃ€Đ”Đ±ĐŸĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, ĐŸŃ‚Đ»ĐžŃ‡ĐœĐŸ ĐżŃ€ĐŸĐČДстО ĐČŃ€Đ”ĐŒŃ, ĐżŃ€ĐžĐœŃŃ‚ŃŒ Ń€Đ”ŃˆĐ”ĐœĐžĐ” ĐŸ ĐżŃ€ĐžĐŸĐ±Ń€Đ”Ń‚Đ”ĐœĐžĐž Đ°ĐżĐ°Ń€Ń‚Đ°ĐŒĐ”ĐœŃ‚ĐŸĐČ Ńƒ ĐŒĐŸŃ€Ń Đž ĐŸŃ„ĐŸŃ€ĐŒĐžŃ‚ŃŒ ŃĐŸĐ±ŃŃ‚ĐČĐ”ĐœĐœĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ° ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ!

А ЧбО Đ’Đ„ĐžĐ”Đ˜Đą В йУР?
ВсД Đ·Đ°Đ±ĐŸŃ‚Ń‹ ĐŒŃ‹ Đ±Đ”Ń€Đ”ĐŒ ĐœĐ° ŃĐ”Đ±Ń!
В тур ĐČŃ…ĐŸĐŽŃŃ‚: пДрДлДт ĐČ ĐŸĐ±Đ” ŃŃ‚ĐŸŃ€ĐŸĐœŃ‹, ĐżŃ€ĐŸĐ¶ĐžĐČĐ°ĐœĐžĐ” ĐČ ĐłĐŸŃŃ‚ĐžĐœĐžŃ†Đ°Ń… 5*, ĐżŃ€Đ”Đ·Đ”ĐœŃ‚Đ°Ń†ĐžŃ ĐșĐŸĐŒĐżĐ°ĐœĐžĐž, ĐżŃ€ĐŸŃĐŒĐŸŃ‚Ń€ ĐżŃ€ĐŸĐ”ĐșŃ‚ĐŸĐČ ORBI GROUP, ĐșĐŸĐœŃŃƒĐ»ŃŒŃ‚Đ°Ń†ĐžŃ с ĐŒĐ”ĐœĐ”ĐŽĐ¶Đ”Ń€ĐŸĐŒ ĐżĐŸ ĐżŃ€ĐŸĐŽĐ°Đ¶Đ°ĐŒ Đž ĐżĐŸĐ»ĐœĐŸĐ” юрОЎОчДсĐșĐŸĐ” ŃĐŸĐżŃ€ĐŸĐČĐŸĐ¶ĐŽĐ”ĐœĐžĐ”, ĐŸĐ±ŃˆĐžŃ€ĐœĐ°Ń разĐČлДĐșĐ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐ°Ń ĐżŃ€ĐŸĐłŃ€Đ°ĐŒĐŒĐ° Đž эĐșсĐșурсоо ĐżĐŸ АЎжарОО, Đ·ĐœĐ°ĐŒĐ”ĐœĐžŃ‚Ń‹Đ” ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșОД Đ·Đ°ŃŃ‚ĐŸĐ»ŃŒŃ, Đ·Đ°ĐČтраĐșĐž Đž ŃƒĐ¶ĐžĐœŃ‹ ĐČ Đ»ŃƒŃ‡ŃˆĐžŃ… Ń€Đ”ŃŃ‚ĐŸŃ€Đ°ĐœĐ°Ń… Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž.

КАК ĐŸĐ ĐžĐ„ĐžĐ”Đ˜Đą ПОЕЗДКА, НАПРИМЕР, ИЗ ĐœĐžĐĄĐšĐ’Đ«?
Đ”Đ»Ń Ń‚ĐŸĐłĐŸ, Ń‡Ń‚ĐŸĐ±Ń‹ ĐżŃ€ĐžĐœŃŃ‚ŃŒ ŃƒŃ‡Đ°ŃŃ‚ĐžĐ” ĐČ ĐœĐ°ŃˆĐ”ĐŒ Ń‚ŃƒŃ€Đ”, ĐœŃƒĐ¶ĐœĐŸ Đ·Đ°ĐżĐžŃĐ°Ń‚ŃŒŃŃ ĐżĐŸ тДл. +7 495 1 505 505 ОлО ĐœĐ° саĐčŃ‚Đ” orbigroup.ge. ИлО ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸ ĐżŃ€ĐžĐ”Ń…Đ°Ń‚ŃŒ ĐČ ĐœĐ°Ńˆ ĐŸŃ„ĐžŃ ĐČ ĐœĐŸŃĐșĐČĐ”. Đ§Đ”ĐŒ Ń€Đ°ĐœŃŒŃˆĐ” ĐČы Đ·Đ°ĐżĐžŃˆĐžŃ‚Đ”ŃŃŒ – Ń‚Đ”ĐŒ Đ»ŃƒŃ‡ŃˆĐ”, ĐČĐ”ĐŽŃŒ ĐșĐŸĐ»ĐžŃ‡Đ”ŃŃ‚ĐČĐŸ ĐŒĐ”ŃŃ‚ ĐŸĐłŃ€Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ĐœĐŸ Đž ĐœĐ°ĐŽĐŸ ŃƒŃĐżĐ”Ń‚ŃŒ.Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ VLOG | ĐĐžĐ’Đ«Đ™ БАбУМИ | ПАРК 6 МАЯ| БАбУМИ ĐœĐ° АВбО| МЕбРОСИбИ Đ€ĐžĐ ĐŁĐœ| Đ”Đ”ĐœŃŒ 12

АĐČŃ‚ĐŸĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČОД ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ с ĐŽĐ”Ń‚ŃŒĐŒĐž Оз Đ§Đ”Đ»ŃĐ±ĐžĐœŃĐșĐ°. ĐšĐ°ĐŒĐ”Ń€Ń‹ ДПС ĐœĐ° трассД, ĐżŃ€ĐŸĐ±ĐșĐž, ĐŽĐ°Đ»ŃŒĐœĐŸĐ±ĐŸĐž, Ń€Đ”ĐŒĐŸĐœŃ‚. Маршруты, ĐŸŃ‚Đ”Đ»Đž, ĐșĐ°Ń„Đ”, ĐżŃ€ĐŸŃ…ĐŸĐ¶ĐŽĐ”ĐœĐžĐ” ĐłŃ€Đ°ĐœĐžŃ†Ń‹ Đ’Đ”Ń€Ń…ĐœĐžĐč Ларс, Đ·ĐœĐ°ĐșĐŸĐŒŃŃ‚ĐČĐŸ с йбОлОсО, Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž - ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń… ĐœĐ° ĐŒĐŸŃ€Đ”, Đ·ĐœĐ°ĐŒĐ”ĐœĐžŃ‚Đ°Ń ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșая ĐșŃƒŃ…ĐœŃ Đž ĐČĐžĐœĐŸ, ĐŒĐœ. ĐŽŃ€ŃƒĐłĐŸĐ” ĐČ ŃŃ‚ĐŸĐŒ VLOGĐ”. ОбщОĐč ĐżŃ€ĐŸĐ±Đ”Đł ŃĐŸŃŃ‚Đ°ĐČОл 6800 ĐșĐŒ. Часть 13. Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐœĐ° Đ°ĐČŃ‚ĐŸ, парĐș 6 ĐŒĐ°Ń, ĐŸĐ·Đ”Ń€ĐŸ ĐŃƒŃ€ĐžĐłĐ”Đ»ŃŒ, бОлДты ĐČ Đ”Đ”Đ»ŃŒŃ„ĐžĐœĐ°Ń€ĐžĐč, йЊ ĐœĐ”Ń‚Ń€ĐŸŃĐžŃ‚Đž Đ€ĐŸŃ€ŃƒĐŒĐ‘Đ»ĐŸĐł: http://friendofwar.wixsite.com/advent...ĐšĐ°ĐœĐ°Đ» Đ”Đ°ĐœĐž (сĐșДтчО Đž ŃĐŒĐ”ŃˆĐœŃ‹Đ” ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ): https://www.youtube.com/channel/UC84J.. -

ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐČ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž


here

ID: 3656, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐČ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž-АхалцОхД. ĐŁŃ‡Đ°ŃŃ‚ĐŸĐș ĐŒĐ”Đ¶ĐŽŃƒ КДЎа Đž ĐšŃƒĐ°Ń…Đ”ĐČĐž

ĐžŃ€Đ”ĐœĐ±ŃƒŃ€Đł-Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ-ĐžŃ€Đ”ĐœĐ±ŃƒŃ€Đł. Đ°ĐČгуст 2014 Đł. Đ•ĐŽĐ”ĐŒ Оз Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐČ ĐŃ…Đ°Đ»Ń†ĐžŃ…Đ”. Đ”ĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° ĐżĐŸĐșĐ° ДщД Đ°ŃŃ„Đ°Đ»ŃŒŃ‚ĐžŃ€ĐŸĐČĐ°ĐœĐ°Ń. ĐŸĐŸĐŽŃŠĐ”Đ·Đ¶Đ°Đ”ĐŒ Đș ĐšŃƒĐ°Ń…Đ”ĐČĐž. ĐŸĐŸ ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐ” ĐœĐ°Đ±Đ»ŃŽĐŽĐ°Đ”ĐŒ ŃŃ‚Ń€ĐŸŃŃ‰ĐžĐčся Ń‚ĐŸĐœĐœĐ”Đ»ŃŒ. -

ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐČ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž


here

ĐœĐŸŃŃ‚ Щароцы ĐąĐ°ĐŒĐ°Ń€Ń‹. Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. (Bridge of Queen Tamara. Batumi)

-

ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐČ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐŸŃ‚Đ·Ń‹ĐČы


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ ĐČĐ”ŃĐœĐŸĐč 2018 ĐĄŃ‚Đ”ĐżĐ°ĐœŃ†ĐŒĐžĐœĐŽĐ°, йбОлОсО, Đ’Đ°Ń€ĐŽĐ·ĐžŃ, Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, УрДĐșĐž, ĐœĐ”ŃŃ‚Đž

ĐŸŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČОД ĐœĐ° ĐŒĐŸŃ‚ĐŸŃ†ĐžĐșлД ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ ĐČĐ”ŃĐœĐŸĐč 2018 ĐĄŃ‚Đ”ĐżĐ°ĐœŃ†ĐŒĐžĐœĐŽĐ°, йбОлОсО, Đ’Đ°Ń€ĐŽĐ·ĐžŃ, Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, УрДĐșĐž, ĐœĐ”ŃŃ‚Đž -

Đ˜ĐœĐČДстОцОО ĐČ ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž


here

ĐŸĐ»ŃĐ¶ Đ—Đ”Đ»Đ”ĐœŃ‹Đč ĐŒŃ‹Ń ĐČ ĐŸĐșŃ€Đ”ŃŃ‚ĐœĐŸŃŃ‚ŃŃ… Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž - Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ - ĐžŃŽĐœŃŒ 2017

ĐŸĐ»ŃĐ¶ Đ—Đ”Đ»Đ”ĐœŃ‹Đč ĐŒŃ‹Ń ĐČ ĐŸĐșŃ€Đ”ŃŃ‚ĐœĐŸŃŃ‚ŃŃ… Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. Đ˜ŃŽĐœŃŒ 2017. ДĐČĐ° ŃˆĐ”Đ·Đ»ĐŸĐœĐłĐ° Đž Đ·ĐŸĐœŃ‚ĐžĐș ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸ Đ±Ń‹Đ»ĐŸ Đ°Ń€Đ”ĐœĐŽĐŸĐČать Đ·Đ° 10 ларО. В ŃŃ‚ĐŸĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐČŃ…ĐŸĐŽĐžŃ‚ ĐČĐ°Đč-фаĐč, чаĐč-ĐșĐŸŃ„Đ”, ŃĐ»Đ”ĐŒĐ”ĐœŃ‚Đ°Ń€ĐœŃ‹Đč Ўуш. ĐœĐ”ŃŃ‚ĐœĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐșрасоĐČая. ĐĐ”ĐŽĐ°Đ»Đ”ĐșĐŸ Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ. ĐąĐŸ Đ”ŃŃ‚ŃŒ ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸ ŃĐŸĐČĐŒĐ”ŃŃ‚ĐžŃ‚ŃŒ ŃŃ€Đ°Đ·Ńƒ ĐŽĐČĐ° ĐČОЎа ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…Đ° - ĐżĐŸĐșупаться-ĐżĐŸĐ·Đ°ĐłĐŸŃ€Đ°Ń‚ŃŒ, ŃŃ…ĐŸĐŽĐžŃ‚ŃŒ ĐœĐ° ĐœĐ”ŃĐșĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ Ń‡Đ°ŃĐŸĐČ ĐœĐ° эĐșсĐșурсою (ĐČŃ…ĐŸĐŽ ĐČ ŃĐ°ĐŽ 8 ларО с Ń‡Đ”Đ»ĐŸĐČĐ”ĐșĐ°) - Đž ŃĐœĐŸĐČĐ° ĐœĐ° ĐżĐ»ŃĐ¶. ИлО ŃĐœĐ°Ń‡Đ°Đ»Đ° ĐČ ŃĐ°ĐŽ. Đ’ĐœĐžĐŒĐ°ĐœĐžĐ” ĐŽĐ»Ń плаĐČающох - ĐżŃ€ĐžŃĐŒĐŸŃ‚Ń€ĐžŃ‚Đ”ŃŃŒ пДрДЎ заплыĐČĐŸĐŒ - ĐČĐŽĐŸĐ»ŃŒ бДрДга, ĐœĐ” Ń€ŃĐŽĐŸĐŒ с ĐœĐžĐŒ, Đ° ĐżĐŸĐŽĐ°Đ»ŃŒŃˆĐ” ĐŸŃ‡Đ”ĐœŃŒ ĐŽĐ»ĐžĐœĐœŃ‹Đč Ń‚ĐŸ лО ĐșĐ°ĐŒĐ”ĐœŃŒ, Ń‚ĐŸ лО плОта ĐșĐ°Đșая-Ń‚ĐŸ ĐżĐŸĐŽ ĐČĐŸĐŽĐŸĐč. Đ—ĐœĐ°Ń‚ĐŸĐșĐž ĐłĐŸĐČĐŸŃ€ŃŃ‚, Оз ĐœĐ”Đ” ĐŒĐ”ŃŃ‚Đ°ĐŒĐž Ń‚ĐŸŃ€Ń‡Đ°Ń‚ штыро. ĐœĐŸĐ¶ĐœĐŸ ĐżĐŸŃ€Đ°ĐœĐžŃ‚ŃŒŃŃ. А таĐș ĐŒĐ”ŃŃ‚ĐŸ ĐșрасоĐČĐŸĐ”. ĐĄŃ‚ĐŸĐžŃ‚ ĐżĐŸĐ±Ń‹ĐČать. -

Ô”Ö€Ő„ŐŸŐĄŐ¶ ŐąŐĄŐ©ŐžÖ‚ŐŽŐ«


here

ID: 3869, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

DaĆŸÄ±nmaz əmlak nədir


here

ID: 4162, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

Çexiyada daĆŸÄ±nmaz əmlak


here

✈ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ - Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ›Đ”Ń‚ĐžĐŒ ĐŽĐŸĐŒĐŸĐč - ĐČзлёт - ĐżĐŸŃĐ°ĐŽĐșĐ° - Аор ĐżĐŸĐŽŃ€ĐŸŃ

✈ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ - Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ›Đ”Ń‚ĐžĐŒ ĐŽĐŸĐŒĐŸĐč - ĐČзлёт - ĐżĐŸŃĐ°ĐŽĐșĐ° - Аор ĐżĐŸĐŽŃ€ĐŸŃĐŸĐ”Ń€Đ”Đ»Ń‘Ń‚ КОДĐČ - Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Boeing 737 ĐĐœĐœĐŸŃ‚Đ°Ń†ĐžĐž ĐČ ĐșĐŸĐœŃ†Đ” ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ: https://www.youtube.com/watch?v=aYduN...https://www.youtube.com/watch?v=xUe52...ĐœĐŸĐč ĐČŃ‚ĐŸŃ€ĐŸĐč ĐșĐ°ĐœĐ°Đ» online: https://goo.gl/qsjSYJĐœĐŸĐž ĐșĐŸĐœŃ‚Đ°Đșты: http://skimen.su/kontakty/ĐŸĐ°Ń€Ń‚ĐœŃ‘Ń€ŃĐșая ĐżŃ€ĐŸĐłŃ€Đ°ĐŒĐŒĐ° YouTube: http://join.air.io/skimen ĐšĐ”ŃˆĐ‘Đ”Đș: https://goo.gl/V4OaH0Đ–Đ”Đ»Đ°ŃŽŃ‰ĐžĐŒ ĐżĐŸĐŽĐŽĐ”Ń€Đ¶Đ°Ń‚ŃŒ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ»: http://www.donationalerts.ru/r/skimen...Карта ПроĐČĐ°Ń‚Đ‘Đ°ĐœĐșĐ°: 5168742706387168WebMoneyZ390098889564 (ĐŽĐŸĐ»Đ»Đ°Ń€Ń‹)U426087775573 (гроĐČĐœŃ‹)R246759363347 (Ń€ŃƒĐ±Đ»Đž) -

DaĆŸÄ±nmaz emlakın dövlet reyestri xidmeti


here

ID: 3842, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

DaĆŸÄ±nmaz əmlakın hesabat forması


here

ID: 3874, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

DaĆŸÄ±nmaz əmlak girovu ilə krediti


here

ID: 3773, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

Homeland daĆŸÄ±nmaz əmlak agentliyi


here

ID: 0001, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

DaĆŸÄ±nmaz əmlak haqqında məlumat


here

ID: 3774, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

DaĆŸÄ±nmaz əmlak xırdalan


here

Batumi beach ĐŸĐ»ŃĐ¶ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐŒĐŸŃ€Đ” ОтЮых ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž 01.09.2016

Batumi beach ĐŸĐ»ŃĐ¶ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐŒĐŸŃ€Đ” ОтЮых ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž. ĐŸĐŸĐłĐŸĐŽĐ° ĐČ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐČ ĐœĐ°Ń‡Đ°Đ»Đ” ŃĐ”ĐœŃ‚ŃĐ±Ń€Ń. 01.09.2016https://www.youtube.com/watch?v=7chc4... - Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž часть 1https://www.youtube.com/watch?v=9zaRN... - Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž часть 2https://www.youtube.com/watch?v=g8pAn... - ĐŸĐŸĐ”Đ·ĐŽ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž-йбОлОсОhttps://www.youtube.com/watch?v=yxIKg... - йбОлОсО ĐŒĐŸŃŃ‚ чДрДз рДĐșу Кураhttps://www.youtube.com/watch?v=GUdVc... - Đ–ĐžĐ»ŃŒĐ” ĐČ ĐąĐ±ĐžĐ»ĐžŃĐžhttps://www.youtube.com/watch?v=DxVU7... - ĐŠĐ”ĐœŃ‚Ń€ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐœĐŸŃ‡ŃŒŃŽ, ĐżĐŸŃŽŃ‰ĐžĐ” Ń„ĐŸĐœŃ‚Đ°ĐœŃ‹https://www.youtube.com/watch?v=H-e20... - Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐșĐ°ĐœĐ°Ń‚ĐœĐ°Ń ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° -

DaĆŸÄ±nmaz əmlak xəbərləri


here

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž 2015 ĐŽĐ”Đ»ŃŒŃ„ĐžĐœĐ°Ń€ĐžĐč ĐżĐŸĐ»ĐœĐ°Ń ĐČĐ”Ń€ŃĐžŃ/Batumi, Georgia 2015 Dolphinarium

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ 2015 ĐŽĐ”Đ»ŃŒŃ„ĐžĐœĐ°Ń€ĐžĐč ĐżĐŸĐ»ĐœĐ°Ń ĐČĐ”Ń€ŃĐžŃBatumi, Georgia 2015 Dolphinarium full version -

Neweurope daĆŸÄ±nmaz əmlak agentliyi


here

ID: 0001, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

ბინების კალკულაჱორი


here

ID: 4562, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო,ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

ბინები áƒ–áƒ”áƒĄáƒąáƒáƒ€áƒáƒœáƒšáƒ˜


here

ბათუმის აჼალი სჱადიონი | ĐĄŃ‚Đ°ĐŽĐžĐŸĐœ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž | Stadium of Batumi | Georgia

ბათუმის აჼალი სჱადიონი | ĐĄŃ‚Đ°ĐŽĐžĐŸĐœ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž | Stadium of Batumi | Georgia -

ბინები კრწანისჹი


here

Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ Đ—ĐŒĐ”Ń Đ‘Đ°ĐŒĐ±ŃƒĐș Đ‘Đ°ĐœĐ°ĐœŃ‹ Đ°ĐČгуст 2016

ОтЮых ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž. Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐĐŽĐ¶Đ°Ń€ĐžŃ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ.https://www.youtube.com/watch?v=9zaRN... - Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐżŃ€ĐŸĐŽĐŸĐ»Đ¶Đ”ĐœĐžĐ”https://www.youtube.com/watch?v=Jhb6T... - ĐŠĐ”ĐœŃ‹ ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐžhttps://www.youtube.com/watch?v=g8pAn... - ĐŸĐŸĐ”Đ·ĐŽ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž-йбОлОсОhttps://www.youtube.com/watch?v=yxIKg... - йбОлОсО ĐŒĐŸŃŃ‚ чДрДз рДĐșу Кураhttps://www.youtube.com/watch?v=GUdVc... - Đ–ĐžĐ»ŃŒĐ” ĐČ ĐąĐ±ĐžĐ»ĐžŃĐžhttps://www.youtube.com/watch?v=vcHGw... - ĐŸĐ»ŃĐ¶ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐžhttps://www.youtube.com/watch?v=DxVU7... - ĐŠĐ”ĐœŃ‚Ń€ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐœĐŸŃ‡ŃŒŃŽ, ĐżĐŸŃŽŃ‰ĐžĐ” Ń„ĐŸĐœŃ‚Đ°ĐœŃ‹https://www.youtube.com/watch?v=H-e20... - Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐșĐ°ĐœĐ°Ń‚ĐœĐ°Ń ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° -

ბინის პრივაჱიზაáƒȘია


here

ID: 3764, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

ბინების ყიდვა გაყიდვა ჼაჹურჹი


here

ID: 0001, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

ბინა ძველი თბილისი


here

ГРУЗИЯ БАбУМИ / НАБЕРЕЖНАЯ В БАбУМИ / ĐŠĐ•ĐĐ« НА НЕДВИЖИМОСбЬ / ЧАЧА ЭбО ВАМ НЕ САМОГОН / ЧАЧА бАЙМ

ГРУЗИЯ БАбУМИ НАБЕРЕЖНАЯ МОРЕ. И МОРЕ ЧАЧИ )))Đ‘ŃƒĐŽĐ”Ń‚Đ” ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, ĐŸĐ±ŃĐ·Đ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸ ĐżĐŸŃĐ”Ń‚ĐžŃ‚Đ” Đ·Đ°ĐČĐ”ĐŽĐ”ĐœĐžĐ” ЧАЧА-бАЙМhttps://www.facebook.com/chachatimebar/КУПИбЬ ЧАЙ СО КРИ-ЛАНКИ - http://www.petrovskogo.com/БОлДты бралО тут - http://www.aviasales.ru/?marker=90537Đ–ĐžĐ»ŃŒŃ‘ ĐČыбОралО тут - http://hotellook.ru/?marker=90537https://www.uber.com/invite/uberPetro...ХсылĐșĐž ĐœĐ° ŃĐŸŃ† сДтО:★ ĐœĐŸŃ ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœĐžŃ†Đ° ВК: â–ș https://vk.com/id8184956★ Группа БАРАЄОЛКА НА КРИ-ЛАНКЕ â–ș https://vk.com/srilankarus★ ĐŸĐ”Ń€ĐžŃĐșĐŸĐż: https://www.periscope.tv/Petrovskogo★ Instagram â–ș https://www.instagram.com/petrovskogo/★ Facebook â–ș https://www.facebook.com/viktor.petro...★ Facebook БАРАЄОЛКА НА КРИ-ЛАНКЕ â–ș https://www.facebook.com/groups/53333...★ ĐŸĐ°Ń€Ń‚ĐœĐ”Ń€ĐșĐ° КаĐș ĐŁ ĐœĐ”ĐœŃ â–ș http://join.air.io/Petrovskogo5469400013492637ĐŸĐŸĐŒĐŸŃ‰ŃŒ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ»Ńƒ:★ СБЕРБАНК Ń€ŃƒĐ± - 4276880154910933★ ĐŻĐœĐŽĐ”Đșс ĐșĐŸŃˆĐ”Đ»Đ”Đș - 410013339836171★ QIWI - +79781361574★ Perfect money - U7697258★ WMZ - Z113392875730★ WMR - R262652837523★ WMU - U239255437679★ PrivatBank - 4149497813421650 Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, чача, ĐŒĐŸŃ€Đ” ĐČ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, ĐœĐ°Đ±Đ”Ń€Đ”Đ¶ĐœĐ°Ń ĐČ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžŃ. -

ბინები 30000 დოლარად


here

ID: 3776, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

Ś”Ś©Ś§ŚąŚ•ŚȘ Ś Ś“ŚœŚŸ Ś‘Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™


here

Batumi ‱ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ‱ Đ„Đ°Ń‡Đ°ĐżŃƒŃ€Đž ĐœĐ° Đ·Đ°ĐČтраĐș! ‱ Пёс Đ„ĐžĐœĐșалО ‱ Đ Ń‹Đ±ĐœŃ‹Đč Ń€Ń‹ĐœĐŸĐș

Gambarjoba, friends!Press the play button! May Batumi awaits you — because it was exactly in May that this episode was filmed. Let’s take a walk in the gorgeous Georgian city, our most beloved, to say the least! Fly above the Batumi boulevard along the sea, and witness the beauty this ancient city has on display. Savor the taste of the Adjarian khachapuri (we are in the capital after all), and finally, choose the freshest of the Black Sea fish the local market has to offer in order for us to enjoy a lunch like never before! Our choice: best khachapuri Lagoon (18 Gorgiladze St.), restaurant Tetri Dukan (Gorgiladze str., 14 or 16), The Shallow Sea fish market.✈Let’s be friends? Subscribe to our VDVOEM pages↓ YouTube: www.goo.gl/1LGr9MFB: www.facebook.com/vdvoemtravel And these are our personal accounts in social network↓AndreyFB: www.facebook.com/andrii.klymenko MashaFB: www.facebook.com/masha.ledina INST: www.instagram.com/masha.ledinaVDVOEM is grateful for creation of this episode to ourselves (videography), Ira Makarenko (montage), guys from Dudes (animation), Andrey Perevodchyk (subtitles) and Olia Loginova (translation), and our lovely friends from Georgia, Jeanne and Otari. -

ۚۧŰȘومي ŰŽÙ‡Ű± ŰŻÙŠŰłÙ…ŰšŰ±


here

ĐąĐ°ĐœŃ†ŃƒŃŽŃ‰ĐžĐč Ń„ĐŸĐœŃ‚Đ°Đœ ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. Đ”ĐŸ ĐŒŃƒŃ€Đ°ŃˆĐ”Đș!!! (the Dancing Fountain, Batumi)

ĐœĐŸĐ¶Đ”Ń‚ Đ±Ń‹Ń‚ŃŒ, ĐŸŃ„ĐžŃ†ĐžĐ°Đ»ŃŒĐœĐŸ Ń„ĐŸĐœŃ‚Đ°Đœ Đž ĐŠĐČĐ”Ń‚ĐŸĐŒŃƒĐ·Ń‹ĐșĐ°Đ»ŃŒĐœŃ‹Đč, ĐœĐŸ ĐŽĐ»Ń ĐŒĐ”ĐœŃ ĐŸĐœ, ĐČ ĐżĐ”Ń€ĐČую ĐŸŃ‡Đ”Ń€Đ”ĐŽŃŒ, бАНЩУЕб! В Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐżŃ€ĐŸŃŃ‚ĐŸ ŃŃ‚ĐŸĐžŃ‚ ĐżŃ€ĐžĐ”Ń…Đ°Ń‚ŃŒ, ĐœĐŸ Ń„ĐŸĐœŃ‚Đ°Đœ уĐČĐžĐŽĐ”Ń‚ŃŒ ĐŸĐ±ŃĐ·Đ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸ! ĐŸŃ€ĐžŃ‡Đ”ĐŒ сĐČĐŸĐžĐŒĐž ĐłĐ»Đ°Đ·Đ°ĐŒĐž. ĐšĐ°ĐŒĐ”Ń€Đ° ĐœĐ” пДрДЎаДт ĐČŃĐ”ĐłĐŸ ĐŸŃ‰ŃƒŃ‰Đ”ĐœĐžŃ, ĐŒĐ°ĐșŃĐžĐŒŃƒĐŒ ĐżŃ€ĐŸŃ†Đ”ĐœŃ‚ĐŸĐČ 40-50.Đ Đ°Đ±ĐŸŃ‚Đ°Đ”Ń‚ ĐŽĐŸ 23 Ń‡Đ°ŃĐŸĐČ. Đ—Đ« ĐŸŃ€ĐžĐ”Đ·Đ¶Đ°ĐčŃ‚Đ” ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, ĐČĐ°ĐŒ ĐżĐŸĐœŃ€Đ°ĐČотся)) -

ۚۧŰȘومي ŰšÙˆÙƒÙŠÙ†ŰŹ


here

batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ID: 4050, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები -

ۚۧŰȘومي يوŰȘÙŠÙˆŰš


here

VLADIKAVKAZ to BATUMI by CAR / ВЛАДИКАВКАЗ - БАбУМИ НА МАйИНЕ

ĐĄĐœĐžĐŒĐ°Đ»Đž ĐČсД, Ń‡Ń‚ĐŸ ĐČОЎДлО. Наш пДрДДзЎ ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ ŃĐŸŃŃ‚ĐŸŃĐ»ŃŃ ĐČ ŃĐ”ĐœŃ‚ŃĐ±Ń€Đ”. Мы с Ń‚Ń€Đ”ĐŒŃ Đ±ĐŸĐ»ŃŒŃˆĐžĐŒĐž Ń‡Đ”ĐŒĐŸĐŽĐ°ĐœĐ°ĐŒĐž Đž рюĐșĐ·Đ°ĐșĐ°ĐŒĐž ĐżĐŸĐșОЎалО Đ ĐŸŃŃĐžŃŽ, ĐŒŃ‹ ŃƒĐ”Đ·Đ¶Đ°Đ”ĐŒ Đ¶ĐžŃ‚ŃŒ ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ, ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ, ЗЮраĐČстĐČуĐč! =)ĐĐ” ĐŽŃƒĐŒĐ°Đ», Ń‡Ń‚ĐŸ буЎу ĐŒĐŸĐœŃ‚ĐžŃ€ĐŸĐČать ŃŃ‚ĐŸ ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ, ĐœĐŸ ĐŽŃ€ŃƒĐ·ŃŒŃĐŒ Đ±Ń‹Đ»ĐŸ ĐžĐœŃ‚Đ”Ń€Đ”ŃĐœĐŸ ĐșĐ°Đșая ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° Đž ĐșĐ°Đș ĐŒŃ‹ ДхалО. РДшОл ĐżĐŸ ĐŒĐ°ĐșŃĐžĐŒŃƒĐŒŃƒ ĐžŃĐżĐŸĐ»ŃŒĐ·ĐŸĐČать ĐČĐ”ŃŃŒ ĐŒĐ°Ń‚Đ”Ń€ĐžĐ°Đ», Ń‡Ń‚ĐŸ ŃĐœŃĐ». Đ’ĐžĐŽĐ”ĐŸ ĐČŃ‹ŃˆĐ»ĐŸ ĐŽĐ»ĐžĐœĐœŃ‹ĐŒ, ĐŒĐœĐŸĐłĐŸ ŃĐœŃŃ‚ĐŸ Оз ĐŸĐșĐœĐ° Đ°ĐČŃ‚ĐŸĐŒĐŸĐ±ĐžĐ»Ń. ĐŸĐŸĐ·ĐžŃ‚ĐžĐČ ĐșĐ°Đș ĐČсДгЎа Đž ĐșрасоĐČŃ‹Đ” ĐČоЮы Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž ĐœĐ° ĐČŃĐ”ĐŒ ĐżŃ€ĐŸŃ‚ŃĐ¶Đ”ĐœĐœĐŸŃŃ‚Đž путо. ĐŸŃ€ĐžŃŃ‚ĐœĐŸĐłĐŸ ĐżŃ€ĐŸŃĐŒĐŸŃ‚Ń€Đ° , ĐŽŃ€ŃƒĐ·ŃŒŃ! ĐąĐ”ĐżĐ”Ń€ŃŒ Đ»ŃŽĐ±ĐŸĐč жДлающОĐč ĐŒĐŸĐ¶Đ”Ń‚ ĐżĐŸĐŽĐŽĐ”Ń€Đ¶Đ°Ń‚ŃŒ (ĐżĐŸ ĐŒĐ”Ń€Đ” Đ¶Đ”Đ»Đ°ĐœĐžŃ Đž ĐČĐŸĐ·ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸŃŃ‚Đž) ĐŒĐŸĐč ютюб ĐșĐ°ĐœĐ°Đ»! Đ’ĐŸŃ‚ ĐĐŸĐŒĐ”Ń€ ŃĐœĐŽĐ”Đșс ĐșĐŸŃˆĐ”Đ»ŃŒĐșĐ°: 410013433679489C уĐČĐ°Đ¶Đ”ĐœĐžĐ”ĐŒ,Моша Đ“ĐŸĐ»ĐŽ -

ۚۧŰȘومي وين


here

Batumi 2017 Winter Story თოვლიანი ბათუმი DJI drone Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž

Website: http://pingeorgia.ge/Facebook: https://www.facebook.com/pingeorgia/Instagram: https://www.instagram.com/pingeorgia/Video created by DaffyShot on DJI Phantom 3 -

ۚۧŰȘومي Ù…ŰłÙ„Ù…ÙŠÙ†


here

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Vlog ĐŽ3: Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ,ĐČĐžĐœĐŸ, хачапуро, Ń…ĐžĐœĐșалО. ĐŸĐžĐ·Đ°ĐœŃĐșая ĐżĐ»ĐŸŃ‰Đ°ĐŽŃŒ

Đ­Ń‚ĐŸ ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ ĐœĐ° ĐșĐ°ĐœĐ°Đ»Đ” Đ±Đ»Đ°ĐłĐŸĐŽĐ°Ń€Ń Đ˜ĐœŃŃ‚Đ°ĐłŃ€Đ°ĐŒ! ВсД 10 ĐŽĐœĐ”Đč ĐŒŃ‹ с ĐœĐ°ŃˆĐ”Đč Đ°ĐșтоĐČĐœĐŸ ŃĐœĐžĐŒĐ°Đ»Đž ŃŃ‚ĐŸŃ€ĐžĐ· ĐČ ĐžĐœŃŃ‚Đ°! ĐŸĐŸĐŽĐżĐžŃŃ‹ĐČĐ°ĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ ĐœĐ° ĐœĐ°ŃˆĐž Đ°ĐșĐșĐ°ŃƒĐœŃ‚Ń‹, Ń‡Ń‚ĐŸĐ±Ń‹ пДрĐČŃ‹ĐŒĐž ĐČĐžĐŽĐ”Ń‚ŃŒ ŃĐ°ĐŒĐŸĐ” ĐžĐœŃ‚Đ”Ń€Đ”ŃĐœĐŸĐ”!ВоĐșĐ°: https://www.instagram.com/_vikakot_/Маша: http://instagram.com/_mary_lion_ĐšĐ°ĐœĐ°Đ» ВоĐșŃ‚ĐŸŃ€ĐžĐž Đ§Đ”Ń€ĐœŃ‹Ńˆ. ĐŸĐŸĐŽĐżĐžŃˆĐžŃŃŒ Đž ĐœĐ°Đ¶ĐŒĐž ĐœĐ° ĐșĐŸĐ»ĐŸĐșĐŸĐ»ŃŒŃ‡ĐžĐș, Ń‡Ń‚ĐŸĐ±Ń‹ ĐœĐ” ĐżŃ€ĐŸĐżŃƒŃŃ‚ĐžŃ‚ŃŒ ŃĐ°ĐŒĐŸĐ” ĐžĐœŃ‚Đ”Ń€Đ”ŃĐœĐŸĐ”: https://goo.gl/VqUdTXУСЛОВИЯ СОбРУДНИЧЕСбВА И Đ Đ•ĐšĐ›ĐĐœĐ«: https://vk.com/topic-103860377_36379389ĐŻ ĐČ VK: http://vk.com/viktoriia__k=====================================================ĐŸĐŸĐŽĐșлючаĐčŃ‚Đ” ĐżĐ°Ń€Ń‚ĐœŃ‘Ń€Đșу - зарабатыĐČĐ°ĐčŃ‚Đ” ĐœĐ° youtube: http://join.air.io/viktoria -

ۚۧŰȘومي Űč۱۶ Ű§Ù„ŰŻÙ„Ű§ÙÙŠÙ†


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. Сарпо. Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșĐŸ TŃƒŃ€Đ”Ń†Đșая ĐłŃ€Đ°ĐœĐžŃ†Đ° + shopping ĐČ ĐœĐ°ĐłĐ°Đ·ĐžĐœĐ°Ń…

ХХЫЛКА НА САЙб -----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://ali.pub/35ovu-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ЕслО Вы прОДхалО ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…Đ°Ń‚ŃŒ ĐœĐ° Đ§Đ”Ń€ĐœĐŸĐ” ĐŒĐŸŃ€Đ” ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž (ĐšĐŸĐ±ŃƒĐ»Đ”Ń‚Đž, Đ“ĐŸĐœĐ”ĐŸ, Сарпо, Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž) Đ”ŃŃ‚ŃŒ ĐŸĐŽĐžĐœ Đ»ĐžŃˆĐœĐžĐč ĐŽĐ”ĐœŃŒ Đž Ń…ĐŸŃ‡Đ”Ń‚ŃŃ ĐżĐŸĐ±Ń‹ĐČать ДщД ĐČ ĐŸĐŽĐœĐŸĐč ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœĐ”, ĐżĐŸĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČĐŸĐČать Đž ĐżŃ€ĐŸĐČДстО с ĐżĐŸĐ»ŃŒĐ·ĐŸĐč ĐŽĐ”ĐœŃŒ, ĐŸŃ‚ĐżŃ€Đ°ĐČĐ»ŃĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ ĐČ ĐĄĐ°Ń€ĐżĐž - ĐœĐ° ĐłŃ€Đ°ĐœĐžŃ†Ńƒ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž Đž бурцоо..От Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐŽĐŸ ĐżŃ€ĐžĐłŃ€Đ°ĐœĐžŃ‡ĐœĐŸĐłĐŸ с ĐąŃƒŃ€Ń†ĐžĐ”Đč Сарпо (Ń‚ŃƒŃ€Đ”Ń†Đșая часть ĐœĐ°Đ·Ń‹ĐČĐ°Đ”Ń‚ŃŃ Sarp) Ń…ĐŸĐŽŃŃ‚ ĐŒĐ°Ń€ŃˆŃ€ŃƒŃ‚ĐœŃ‹Đ” таĐșсО. На ĐłŃ€Đ°ĐœĐžŃ†Đ” ĐŸĐ±Ń‹Ń‡ĐœĐŸ ĐŒĐœĐŸĐłĐŸ ĐŒĐ°ŃˆĐžĐœ Đž ŃŃ‚ĐŸŃŃ‚ ĐŸŃ‡Đ”Ń€Đ”ĐŽĐž Оз лДгĐșĐŸĐČых ĐŒĐ°ŃˆĐžĐœ Đž Đ°ĐČŃ‚ĐŸĐ±ŃƒŃĐŸĐČ, ĐœĐŸ ДслО Вы пДшОĐč турост, Ń‚ĐŸ Вас ĐżŃ€ĐŸĐżŃƒŃŃ‚ŃŃ‚ бДз ĐŸŃ‡Đ”Ń€Đ”ĐŽĐž, ŃŃ‚ĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ·Đ° ĐŒĐ°ŃˆĐžĐœĐ°ĐŒĐž ŃĐŸĐČŃĐ”ĐŒ ĐœĐ” ĐŸĐ±ŃĐ·Đ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸ..ЕслО Вы пДрДсДĐșлО ĐłŃ€Đ°ĐœĐžŃ†Ńƒ бурцоо пДшĐșĐŸĐŒ, Ń‚ĐŸ ĐČ ĐŒĐ”Ń‚Ń€Đ°Ń… ĐČ 100 ĐŸŃ‚ ĐżĐŸĐłŃ€Đ°ĐœĐžŃ‡ĐœĐŸĐłĐŸ ĐżŃƒĐœĐșта ŃŃ‚ĐŸŃĐœĐșĐ° (с ĐąŃƒŃ€Đ”Ń†ĐșĐŸĐč ŃŃ‚ĐŸŃ€ĐŸĐœŃ‹), таĐșжД Ń€Đ°ŃĐżĐŸĐ»ĐŸĐ¶Đ”ĐœĐ° ĐŸŃŃ‚Đ°ĐœĐŸĐČĐșĐ°, гЎД ŃŃ‚ĐŸŃŃ‚ ĐœĐ” Ń‚ĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ таĐșсО, ĐœĐŸ Đž парĐșуются рДĐčŃĐŸĐČŃ‹Đ” Đ°ĐČŃ‚ĐŸĐ±ŃƒŃŃ‹.АĐČŃ‚ĐŸĐ±ŃƒŃĐŸĐŒ ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸ ĐŽĐŸĐ”Ń…Đ°Ń‚ŃŒ ĐŽĐŸ пДрĐČĐŸĐłĐŸ Ń‚ŃƒŃ€Đ”Ń†ĐșĐŸĐłĐŸ ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽĐșĐ° Đ„ĐŸĐżĐ° (Hopa). АĐČŃ‚ĐŸĐ±ŃƒŃĐŸĐŒ Đ”Ń…Đ°Ń‚ŃŒ ĐșĐŸĐŒŃ„ĐŸŃ€Ń‚ĐœĐŸ (ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐž ĐČ ĐąŃƒŃ€Ń†ĐžĐž Ń…ĐŸŃ€ĐŸŃˆĐžĐ”, Ń†Đ”ĐœĐ° ĐœĐ° ĐżŃ€ĐŸĐ”Đ·ĐŽ ĐœĐ”ĐČŃ‹ŃĐŸĐșая), Đ° таĐșжД ĐČ ĐąŃ€Đ°Đ±Đ·ĐŸĐœ, РОзД, ОрЮу, Đ° таĐșжД ĐČ ĐœĐ”Đ±ĐŸĐ»ŃŒŃˆŃƒŃŽ ЎДрДĐČĐœŃŽ ĐĐ°Đ·Đ°Ń€ĐșёĐč (ĐČ ĐżĐ”Ń€Đ”ĐČ. ЎДрДĐČĐœŃ ĐŽŃƒŃ€ĐœĐŸĐłĐŸ глаза).ĐšĐŸĐżĐżĐžĐœĐł ĐČ Đ˜ŃŃ‚Đ°ĐŒĐ±ŃƒĐ» БазарЕслО Вы Ń…ĐŸŃ‚ĐžŃ‚Đ” ĐżĐŸĐ”Ń…Đ°Ń‚ŃŒ Ń‚ĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ Đ·Đ° ĐżĐŸĐșупĐșĐ°ĐŒĐž, Ń‚ĐŸ Đ’Đ°ĐŒ ĐœŃƒĐ¶ĐœĐŸ ĐČ Đ˜ŃŃ‚Đ°ĐŒĐ±ŃƒĐ» Đ‘Đ°Đ·Đ°Ń€ - ĐžĐŒĐ”ĐœĐœĐŸ ĐœĐ° Đ˜ŃŃ‚Đ°ĐŒĐ±ŃƒĐ» Đ‘Đ°Đ·Đ°Ń€ Đž ĐœŃƒĐ¶ĐœĐŸ ĐŸŃ€ĐžĐ”ĐœŃ‚ĐžŃ€ĐŸĐČаться про ĐżĐŸĐžŃĐșĐ” ĐŒĐ°Ń€ŃˆŃ€ŃƒŃ‚ĐœĐŸĐłĐŸ таĐșсО..Đ˜ŃŃ‚Đ°ĐŒĐ±ŃƒĐ»-базар с Ń€Ń‹ĐœĐșĐŸĐŒ Ń€Đ°ŃĐżĐŸĐ»ĐŸĐ¶Đ”Đœ ĐČ ŃĐ°ĐŒĐŸĐŒ блОжаĐčŃˆĐ”ĐŒ ŃĐ”Đ»Đ”ĐœĐžĐž, ĐżŃ€ĐŸĐ”Đ·ĐŽ ĐŽĐŸ ĐœĐ”ĐłĐŸ ŃĐŸŃŃ‚Đ°ĐČот 1,5 ларО ĐœĐ° Ń‡Đ”Đ»ĐŸĐČĐ”ĐșĐ°. Đ’Ń€Đ”ĐŒŃ ĐČ ĐżŃƒŃ‚Đž - ĐżŃ€ĐžĐŒĐ”Ń€ĐœĐŸ 8 ĐŒĐžĐœŃƒŃ‚. ĐœĐ”Ń‚Ń€Đ°Ń… ĐČ 100 ĐŸŃ‚ ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐž Đ±ĐŸĐ»ŃŒŃˆĐŸĐ” ŃĐŸĐŸŃ€ŃƒĐ¶Đ”ĐœĐžĐ” с таĐșĐžĐŒ ĐœĐ°Đ·ĐČĐ°ĐœĐžĐ”ĐŒ. ĐŠĐ”ĐœŃ‹ ĐœĐ° Ń‚ĐŸĐČары уĐșĐ°Đ·Đ°ĐœŃ‹ ĐČ Ń‚ŃƒŃ€Đ”Ń†Đșох лОрах Đž ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșох ларО (ĐœĐ” ŃĐžĐ»ŃŒĐœĐŸ ĐŸŃ‚Đ»ĐžŃ‡Đ°ŃŽŃ‚ŃŃ ĐŸŃ‚ Ń†Đ”Đœ ĐČ ĐŒĐ°ĐłĐ°Đ·ĐžĐœĐ°Ń… Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž). ĐĐŸ ДслО ĐżŃ€ĐŸĐčто ĐœĐ° ĐŸŃ‚ĐșрытыĐč Ń€Ń‹ĐœĐŸĐș ĐČ ŃĐ°ĐŒĐŸĐŒ ĐżĐŸŃĐ”Đ»ĐșĐ”, Ń‚ĐŸ Вы ĐżŃ€ĐžŃŃ‚ĐœĐŸ ŃƒĐ±Đ”ĐŽĐžŃ‚Đ”ŃŃŒ, Ń‡Ń‚ĐŸ Ń†Đ”ĐœŃ‹ ĐœĐ°ĐŒĐœĐŸĐłĐŸ ĐœĐžĐ¶Đ”.. Кстато, Ń‚Đ°ĐŒ ĐŸŃ‡Đ”ĐœŃŒ ĐŒĐœĐŸĐłĐŸ ĐżŃ€ĐŸĐŽĐ°ĐČŃ†ĐŸĐČ ĐžĐ· Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, ĐżĐŸĐœĐžĐŒĐ°ŃŽŃ‰ĐžŃ… руссĐșĐžĐč Đž Ń‚ĐŸŃ€ĐłŃƒŃŽŃ‰ĐžŃ… Đ·Đ° ларО. -

Ű·Ù‚Űł ۚۧŰȘومي في Ű§ÙƒŰȘÙˆŰšŰ±


here

Travel VLOG: Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ, КаĐș я ĐœĐ°Đ±ĐžĐ»Đ° сДбД шОшĐșу

ХсылĐșĐ° ĐœĐ° ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ с ĐšĐŸĐ±ŃƒĐ»Đ”Ń‚Đž: https://youtu.be/pZkFdAsBVaoХсылĐșĐ° ĐœĐ° ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ с парĐșĐ°: https://youtu.be/JneBuLA3akM♔ИНСбАГРАМ: http://instagram.com/alinalappinagova -

ۚۧŰȘومي ŰŽŰȘۧۥ


here

ID: 3758, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

ۚۧŰȘومي ŰŽÙ‡Ű± ۳ۚŰȘÙ…ŰšŰ±


here

ID: 4054 , batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო,,ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები -

ۚۧŰȘومي Ű±Ű­Ù„Ű§ŰȘ


here

ID: 0001, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

ŰłÙŰ± ŰšÙ‡ ۚۧŰȘومي


here

Batumi airport landing by S7 // ĐŸĐŸŃĐ°ĐŽĐșĐ° ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž S7

Batumi [BUS] landing A320 by S7 Airlines from Moscow-Domodedovo (DME), 27.08.2016Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž (BUS) ĐżĐŸŃĐ°ĐŽĐșĐ° A320 Đ°ĐČОаĐșĐŸĐŒĐżĐ°ĐœĐžĐ”Đč S7 рДĐčс Оз ĐœĐŸŃĐșĐČĐ°-Đ”ĐŸĐŒĐŸĐŽĐ”ĐŽĐŸĐČĐŸ (DME), 27.08.2016 -

ÙÙ†Ű§ŰŻÙ‚ ۚۧŰȘومي 3 Ù†ŰŹÙˆÙ…


here

Batumi ‱ МаĐčсĐșĐžĐč Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ‱ Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ ‱ ĐĄĐșĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ сĐșĐ»Đ°ĐŽĐŸĐș ĐœĐ° Ń…ĐžĐœĐșалО?

And we continue our Batumi adventures, following the scent of the gorgeous magnolia in the Batumi Botanical Garden and the most delicious khinkali!Georgia — with each episode we fall in love with you all over again. We’re so grateful that we will be able to come back to you, at least once more, as there’s going to be third episode — VDVOEM waling across Batumi. Just wait!Our choice: Batumi Botanical Garden, restaurant Sherekilebi (138 Pushkin St).✈Let’s be friends? Subscribe to our VDVOEM pages↓ YouTube: www.goo.gl/1LGr9MFB: www.facebook.com/vdvoemtravel And these are our personal accounts in social network↓AndreyFB: www.facebook.com/andrii.klymenko MashaFB: www.facebook.com/masha.ledina INST: www.instagram.com/masha.ledinaVDVOEM is grateful for creation of this episode to ourselves (videography), Ira Makarenko (montage), guys from Dudes (animation), Andrey Perevodchyk (subtitles) and Olia Loginova (translation), and our lovely friends from Georgia, Jeanne and Otari. -

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đ¶Ń‹Đ»Đ¶Ń‹ĐŒĐ°ĐčŃ‚Ń‹Đœ


here

ID: 3757, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ Ś’ŚŚ•ŚšŚ’Ś™Ś”


here

💩ВОДОПАД ĐœĐ°Ń…ŃƒĐœŃ†Đ”Ń‚Đž Đž ĐœĐŸŃŃ‚ ЊАРИЊЫ ĐąĐĐœĐĐ Đ« / Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ/Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž / GEORGIA đŸ“·

💩ВОДОПАД ĐœĐ°Ń…ŃƒĐœŃ†Đ”Ń‚Đž Đž ĐœĐŸŃŃ‚ ЊАРИЊЫ ĐąĐĐœĐĐ Đ« / Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ/Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž / GEORGIA đŸ“· СраĐČĐœĐžŃ‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸ ĐœĐ”ĐŽĐ°Đ»Đ”ĐșĐŸ ĐŸŃ‚ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐœĐ°Ń…ĐŸĐŽŃŃ‚ŃŃ ŃŃ€Đ°Đ·Ńƒ ĐŽĐČĐ” ĐŽĐŸŃŃ‚ĐŸĐżŃ€ĐžĐŒĐ”Ń‡Đ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸŃŃ‚Đž: ĐČĐŸĐŽĐŸĐżĐ°ĐŽ ĐœĐ°Ń…ŃƒĐœŃ†Đ”Ń‚Đž Đž Đ°Ń€ĐŸŃ‡ĐœŃ‹Đč ĐŒĐŸŃŃ‚, пДрДсДĐșающоĐč ĐłĐŸŃ€ĐœŃƒŃŽ рДчĐșу ŃĐżĐŸŃ…Đž праĐČĐ»Đ”ĐœĐžŃ цароцы ĐąĐ°ĐŒĐ°Ń€Ń‹. БрызгО Ń…Ń€ŃƒŃŃ‚Đ°Đ»ŃŒĐœĐŸ Ń‡ĐžŃŃ‚ĐŸĐč Đž Ń…ĐŸĐ»ĐŸĐŽĐœĐŸĐč ĐČĐŸĐŽŃ‹, ĐżĐŸŃ‚Ń€ŃŃĐ°ŃŽŃ‰ĐžĐ” ĐłĐŸŃ€ĐœŃ‹Đ” пДĐčзажО Đž ĐœĐ”Đ·Đ°Đ±Ń‹ĐČĐ°Đ”ĐŒĐ°Ń аура, — ĐČсД ŃŃ‚ĐŸ ĐČĐŸĐŽĐŸĐżĐ°ĐŽ ĐœĐ°Ń…ŃƒĐœŃ†Đ”Ń‚Đž, Ń€Đ°ŃĐżĐŸĐ»ĐŸĐ¶Đ”ĐœĐœŃ‹Đč ĐČ 30 ĐșĐŒ ĐŸŃ‚ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, ĐČ Ń€Đ°ĐčĐŸĐœĐ” ĐłĐŸŃ€ĐœĐŸĐč АЎжарОО.ĐŸŃ€ĐžŃĐŸĐ”ĐŽĐžĐœŃĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ Đș ĐŒĐŸĐžĐŒ ĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČĐžŃĐŒ!Follow me! BE HAPPY! #HappyKristyВЛОГ ПРО ГРУЗИм https://www.youtube.com/playlist?list...ВЛОГ ПРО МОИ ПУбЕйЕСбВИЯ https://www.youtube.com/playlist?list...#happykristy #sarpibeach #ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžŃ #Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž #сарпо #ĐżĐ»ŃĐ¶ #ĐČĐ»ĐŸĐłĐŽĐ»ŃĐŽĐ”Ń‚Đ”Đč #batumi #ilovegeorgia #stonebeach #Ń‡Đ”Ń€ĐœĐŸĐ”ĐŒĐŸŃ€Đ” #blacksea #georgiatrip #georgia #vlogforkids #ĐłĐ°ĐŒĐ°Ń€ĐŽĐ¶ĐŸĐ±Đ°ĐłĐ”ĐœĐ°Ń†ĐČĐ°Đ»Đ”đŸžâœżđŸž HAPPY KRISTY đŸžâœżđŸžâ™„ ĐŸĐŸĐŽĐżĐžŃŃ‹ĐČĐ°ĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ, ĐŽŃ€ŃƒĐ·ŃŒŃ - https://www.youtube.com/c/happykristy♄ НраĐČотся - стаĐČŃŒŃ‚Đ” ЛаĐčĐșĐž đŸ‘â™„ ĐŻ люблю чотать ĐČашО ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”ĐœŃ‚Đ°Ń€ĐžĐž 💖💗 -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ ŚŚ• Ś˜Ś‘Ś™ŚœŚ™ŚĄŚ™


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ VLOG | БАбУМИ | Đ’Đ•Đ Đ„ĐĐ˜Đ™ ЛАРС| ЕДЕМ ДОМОЙ| Đ”Đ”ĐœŃŒ 16

АĐČŃ‚ĐŸĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČОД ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ с ĐŽĐ”Ń‚ŃŒĐŒĐž Оз Đ§Đ”Đ»ŃĐ±ĐžĐœŃĐșĐ°. ĐšĐ°ĐŒĐ”Ń€Ń‹ ДПС ĐœĐ° трассД, ĐżŃ€ĐŸĐ±ĐșĐž, ĐŽĐ°Đ»ŃŒĐœĐŸĐ±ĐŸĐž, Ń€Đ”ĐŒĐŸĐœŃ‚. Маршруты, ĐŸŃ‚Đ”Đ»Đž, ĐșĐ°Ń„Đ”, ĐżŃ€ĐŸŃ…ĐŸĐ¶ĐŽĐ”ĐœĐžĐ” ĐłŃ€Đ°ĐœĐžŃ†Ń‹ Đ’Đ”Ń€Ń…ĐœĐžĐč Ларс, Đ·ĐœĐ°ĐșĐŸĐŒŃŃ‚ĐČĐŸ с йбОлОсО, Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž - ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń… ĐœĐ° ĐŒĐŸŃ€Đ”, Đ·ĐœĐ°ĐŒĐ”ĐœĐžŃ‚Đ°Ń ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșая ĐșŃƒŃ…ĐœŃ Đž ĐČĐžĐœĐŸ, ĐŒĐœ. ĐŽŃ€ŃƒĐłĐŸĐ” ĐČ ŃŃ‚ĐŸĐŒ VLOGĐ”. ОбщОĐč ĐżŃ€ĐŸĐ±Đ”Đł ŃĐŸŃŃ‚Đ°ĐČОл 6800 ĐșĐŒ. Часть 17. БАбУМИ - КПП Đ’Đ•Đ Đ„ĐĐ˜Đ™ ЛАРС, Đ’ĐŸĐ”ĐœĐœĐŸ-Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșая Đ”ĐŸŃ€ĐŸĐłĐ°. Đ‘Đ»ĐŸĐł: http://friendofwar.wixsite.com/advent...ĐšĐ°ĐœĐ°Đ» Đ”Đ°ĐœĐž (сĐșДтчО Đž ŃĐŒĐ”ŃˆĐœŃ‹Đ” ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ): https://www.youtube.com/channel/UC84J. -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ ŚŚ˜ŚšŚ§ŚŠŚ™Ś•ŚȘ ŚœŚ™ŚœŚ“Ś™Ś


here

AUTOSTOP HISTORY 6 | АНАКЛИА Đ ĐŁĐ˜ĐĐ« КАЗАНбИПА + БАбУМИ, АĐČŃ‚ĐŸŃŃ‚ĐŸĐżĐŸĐŒ, ГРУЗИЯ

ГРУЗИЯ 2017 АНАКЛИЯ МЕСбО ПРОВЕДЕНИЯ КАЗАНбИПА + БАбУМИ, ИмНЬ 2017. ОДИНОЧКА АВбОСбОПОМ ВОКРУГ ГРУЗИИ.YI4K CAMERA 2.7K VIDEOhttp://ali.pub/1c2k17 ĐšĐĐœĐ•Đ ĐĐąŃ€Đ”Đș ĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČоя, ĐœĐ”ĐŒĐœĐŸĐłĐŸ ĐœĐ” Ń‚ĐŸŃ‡ĐœŃ‹Đč, ĐżĐŸ ŃŃ‘Đ»Đ°ĐŒhttps://www.google.com/maps/d/edit?hl...ВĐșĐŸĐœŃ‚Đ°ĐșŃ‚Đ” https://vk.com/vishe_travelInstagram https://www.instagram.com/mc0s/Facebook https://www.facebook.com/vlad.jukovĐŸĐžĐœĐžĐ©ĐŹ КАНАЛУ:http://www.donationalerts.ru/r/vishe_...ЯНДЕКС ДЕНЬГИ 410013773528899СБЕРБАНК 4276 5300 1144 4077WEBMONEY R733065743458 -

Ś’ŚšŚ•Ś€Ś•ŚŸ Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™


here

ĐšĐŸĐ±ŃƒĐ»Đ”Ń‚Đž Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đ»ŃƒĐœĐ° парĐș 2008 ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…Đ°Đ”ĐŒ ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž batumi

ĐšĐŸĐ±ŃƒĐ»Đ”Ń‚Đž Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đ»ŃƒĐœĐ° парĐș 2008 ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…Đ°Đ”ĐŒ ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž batumi -

Ś“Ś™ŚœŚ™Ś Ś”Ś©Ś˜Ś™Ś— Ś”ŚžŚąŚ•Ś€ŚŁ Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™


here

#14. BATUMI. ĐŃŃ€ĐŸĐżĐŸŃ€Ń‚ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐ°Đ±Đ”Ń€Đ”Đ¶ĐœĐ°Ń. КĐČартора ĐČ Đ°Ń€Đ”ĐœĐŽŃƒ. ĐĐżŃ€Đ”Đ»ŃŒ 2018

ĐšĐŸŃ€ĐŸŃ‚ĐșĐžĐč тур ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐœĐ° 1 ĐœĐ”ĐŽĐ”Đ»ŃŽ.ĐĐżŃ€Đ”Đ»ŃŒ 2018 Đł. ĐŃŃ€ĐŸĐżĐŸŃ€Ń‚ Đł.Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐžĐĐ°Đ±Đ”Ń€Đ”Đ¶ĐœĐ°Ń.ĐĄĐŒĐŸŃ‚Ń€ĐžĐŒ ĐșĐČартору ĐČ Đ°Ń€Đ”ĐœĐŽŃƒ у ĐąĐžĐŒŃƒŃ€Đ° ( 400 ĐŽĐŸĐ»Đ»/ĐŒĐ”Ń )КĐČартора ĐœĐ° ул.Đ˜ĐœĐ°ŃĐ°Ń€ĐžĐŽĐ·Đ” ĐŸĐŸŃĐ»Đ”ĐŽĐœĐžĐč ĐŽĐ”ĐœŃŒ.ВылДт ĐČ ĐœĐŸŃĐșĐČу 10.04.2018йаĐșсО ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž: йДл. +995 555 74 55 69 ĐąĐžĐŒŃƒŃ€ (Toyota Prius Hybrid)https://rock-hotel.org/ĐĐŸĐŒĐ”Ń€ Ń‚Đ”Đ»Đ”Ń„ĐŸĐœĐ° ĐŽĐ»Ń Đ±Ń€ĐŸĐœĐžŃ€ĐŸĐČĐ°ĐœĐžŃ:+995 555 755 629 (WhatsApp/Viber) Đ°ĐŽĐŒĐžĐœĐžŃŃ‚Ń€Đ°Ń‚ĐŸŃ€ ВалДрОĐčrrock.hotel@gmail.com СКИДКА: 10% ĐŸĐ±Ń€Đ°Ń‚ĐžĐČŃˆĐžĐŒŃŃ чДрДз ĐŽĐ°ĐœĐœŃ‹Đč ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ Ń€ĐŸĐ»ĐžĐșОлО ŃĐŸŃĐ»Đ°Ń‚ŃŒŃŃ ĐœĐ° Alexey Pavelko.ĐŸĐŸĐŽĐżĐžŃŃ‹ĐČĐ°Đ”ĐŒŃŃ ĐœĐ° ĐșĐ°ĐœĐ°Đ». СтаĐČĐžĐŒ лаĐčĐșĐž.Subscribe and LIKE!https://www.youtube.com/c/AlexeyPavelko -

Ś‘Ś™ŚȘ Ś—Ś‘"Ś“ Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™


here

ОтЮых ĐČ ĐĐŽĐ¶Đ°Ń€ĐžĐž/Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. Đ›Đ”Ń‚ĐŸ 2015: AJARA BATUMI 2015

ĐĐŽĐ¶Đ°Ń€ĐžŃ -- ŃŃ‚ĐŸ ĐŸĐŽĐžĐœ Оз прДĐșŃ€Đ°ŃĐœĐ”Đčшох Ń€Đ”ĐłĐžĐŸĐœĐŸĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž. Đ˜ĐŒĐ”ĐœĐœĐŸ Đ·ĐŽĐ”ŃŃŒ ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸ уĐČĐžĐŽĐ”Ń‚ŃŒ уЎОĐČĐžŃ‚Đ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” ĐżŃ€ĐžŃ€ĐŸĐŽĐœŃ‹Đ” пДĐčзажО, Ń‡ŃƒĐŽĐ”ŃĐœŃ‹Đ” Ń‡Đ”Ń€ĐœĐŸĐŒĐŸŃ€ŃĐșОД Đ·Đ°Đșаты, Đ° таĐșжД ярĐșĐŸĐ” ŃĐŸĐ»ĐœŃ†Đ”. ĐšĐŸĐœĐ”Ń‡ĐœĐŸ, Đ±ĐŸĐłĐ°Ń‚Đ° ĐĐŽĐ¶Đ°Ń€ĐžŃ ĐœĐ” Ń‚ĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ сĐČĐŸĐ”Đč ĐżŃ€ĐžŃ€ĐŸĐŽĐŸĐč, ĐœĐŸ Đž Ń€Đ°ĐŽŃƒŃˆĐœŃ‹ĐŒĐž Đ¶ĐžŃ‚Đ”Đ»ŃĐŒĐž, ĐșĐŸŃ‚ĐŸŃ€Ń‹Đ” ĐłĐŸŃ‚ĐŸĐČы ĐżĐŸĐŽĐ”Đ»ĐžŃ‚ŃŒŃŃ с Ń‚ŃƒŃ€ĐžŃŃ‚Đ°ĐŒĐž сĐČĐŸĐžĐŒĐž Ń‚Ń€Đ°ĐŽĐžŃ†ĐžŃĐŒĐž Đž ĐżĐŸŃĐČятоть ĐČ Ń‚ĐŸĐœĐșĐŸŃŃ‚Đž ĐșŃƒĐ»ŃŒŃ‚ŃƒŃ€Ń‹. В АЎжарОО ĐŽĐ”ĐčстĐČŃƒĐ”Ń‚ ĐŒĐœĐŸĐ¶Đ”ŃŃ‚ĐČĐŸ парĐșĐŸĐČ Đž ĐżŃ€ĐžŃ€ĐŸĐŽĐœŃ‹Ń… Đ·Đ°ĐżĐŸĐČĐ”ĐŽĐœĐžĐșĐŸĐČ, ĐœĐ° сĐșĐ»ĐŸĐœĐ°Ń… ĐżĐŸĐ±Đ”Ń€Đ”Đ¶ŃŒŃ ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸ ĐŽĐŸĐ»ĐłĐžĐ” часы Đ»ŃŽĐ±ĐŸĐČаться ласĐșĐŸĐČŃ‹ĐŒ ĐŒĐŸŃ€ŃĐșĐžĐŒ ĐżŃ€ĐžĐ±ĐŸĐ”ĐŒ, Đ° ĐŒĐ”ŃŃ‚ĐœĐŸĐ” ĐœĐ°ŃĐ”Đ»Đ”ĐœĐžĐ” с Ń€Đ°ĐŽĐŸŃŃ‚ŃŒŃŽ ĐżŃ€Đ”ĐŽĐ»ĐŸĐ¶ĐžŃ‚ ĐŸŃ‚ĐČĐ”ĐŽĐ°Ń‚ŃŒ Ń‚Ń€Đ°ĐŽĐžŃ†ĐžĐŸĐœĐœŃ‹Ń… ĐœĐ°Ń†ĐžĐŸĐœĐ°Đ»ŃŒĐœŃ‹Ń… блюЎ.... http://batumi.by/ob-otdyhe-v-adzharii/http://youtu.be/NAwenjKXk3g -

Ś”Ś™ŚœŚ˜Ś•ŚŸ Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™


here

ĐŸĐŸ Đ”ĐŸŃ€ĐŸĐłĐ°ĐŒ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž: Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž - Đ“Ń€Đ°ĐœĐžŃ†Đ° бурцоо / Batumi - Turkey Border

ĐŸĐŸ Đ”ĐŸŃ€ĐŸĐłĐ°ĐŒ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž: Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž - Đ“Ń€Đ°ĐœĐžŃ†Đ° бурцоо / Batumi - Turkey Border Track list:1) Boris Brejcha & Ann Clue - RoadTrip (Original Mix) -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ Ś”Ś›Śœ Ś›ŚœŚ•Śœ


here

snoop dog in black sea batumi ĐșĐŸĐœŃ†Đ”Ń€Ń‚ ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž

ĐșĐŸĐœŃ†Đ”Ń€Ń‚ Đ»Đ”ĐłĐ”ĐœĐŽĐ°Ń€ĐœĐŸĐłĐŸ рДпДра ĐČ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž -

Ś•Ś•ŚŚœŚ” Ś˜Ś•ŚšŚĄ Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™


here

ĐŸĐŸĐ”Đ·ĐŽĐșĐ° ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ - ĐŒĐ°Đč 2008 ĐłĐŸĐŽ. 2 часть

Đ’ĐžĐŽĐœĐŸ ĐżĐŸĐŽĐłĐŸŃ‚ĐŸĐČĐșу Đș ĐČĐŸĐčĐœĐ”,ĐșĐŸŃ‚ĐŸŃ€Đ°Ń ĐœĐ°Ń‡Đ°Đ»Đ°ŃŃŒ Ń€ĐŸĐČĐœĐŸ чДрДз пару ĐœĐ”ĐŽĐ”Đ»ŃŒ ĐżĐŸŃĐ»Đ” ĐœĐ°ŃˆĐ”ĐłĐŸ ĐŸŃ‚ŃŠĐ”Đ·ĐŽĐ°. ĐžĐœŃŃ‚Đ°ĐłŃ€Đ°ĐŒ - https://www.instagram.com/touri7t/тĐČОттДр - https://twitter.com/touri7tfacebook - https://www.facebook.com/touri7tЛягушĐșĐž с ĐŒĐŸŃ€Đ”ĐżŃ€ĐŸĐŽŃƒĐșŃ‚Đ°ĐŒĐž, ŃŃ‚ĐŸĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐČ ĐąĐ°ĐžĐ»Đ°ĐœĐŽĐ”: https://youtu.be/iJyIgxWTvUwНуЮостсĐșĐžĐč ĐżĐ»ŃĐ¶ ĐœĐ° ĐŸĐ°ĐœĐłĐ°ĐœĐ”: https://youtu.be/BXKflGxTL4k -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ Ś•Ś™ŚœŚ•ŚȘ


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ ĐĄŃŠĐ”ĐŒĐșĐ° с ĐČŃ‹ŃĐŸŃ‚Ń‹ Batumi, Georgia ბათუმი YouTube 720p

-

Ś‘ŚŚ˜Ś•ŚžŚ™ Ś—Ś•Ś€Ś©Ś•ŚȘ


here

ĐŁĐ–ĐĐĄĐĐ«Đ™ йбОРМ НА МОРЕ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž 24 03 13

-

Ś˜Ś™Ś•Śœ ŚžŚŚ•ŚšŚ’ŚŸ ŚœŚ‘Ś˜Ś•ŚžŚ™


here

ĐšĐŸŃ€ĐŸĐČы пасутся ĐżŃ€ŃĐŒĐŸ ĐżĐŸŃŃ€Đ”ĐŽĐž ĐŽĐČĐŸŃ€Đ° ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ, 12.01.2015

ĐĄĐœŃŃ‚ĐŸ 12.01.2015 ĐŸĐșĐŸĐ»ĐŸ 14.27Đ‘ĐŸĐ»ŃŒŃˆĐ” ĐžĐœŃ‚Đ”Ń€Đ”ŃĐœŃ‹Ń… ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ Оз Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž: http://goo.gl/qyQfVb ĐŸĐŸĐŽĐżĐžŃĐ°Ń‚ŃŒŃŃ ĐœĐ° ĐșĐ°ĐœĐ°Đ»: http://goo.gl/JoS1ro Đ’ĐšĐŸĐœŃ‚Đ°ĐșŃ‚Đ”: http://goo.gl/YEk19v Facebook: http://goo.gl/0u3yqeTwitter: http://goo.gl/LlgHXL Google+: http://goo.gl/mx2wT0 -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ Ś›Ś©Śš


here

ĐĐŽĐ¶Đ°Ń€ĐžŃ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,ĐšĐŸĐ±ŃƒĐ»Đ”Ń‚Đž Đž раĐčĐŸĐœŃ‹ Sakartvelo - áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ Georgian

ЗЮраĐČстĐČуĐčŃ‚Đ”, ĐŒĐŸĐž ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐžĐ” зрОтДлО Đž ĐŽŃ€ŃƒĐ·ŃŒŃ.!!!!ĐœĐ”ĐœŃ Đ·ĐŸĐČут Đ­ĐœĐŸĐș! На ĐŒĐŸĐ”ĐŒ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ»Đ” ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ с ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽĐŸĐŒ ĐšĐŸĐ±ŃƒĐ»Đ”Ń‚Đž, Đ”ĐłĐŸ ĐœĐ°Đ±Đ”Ń€Đ”Đ¶ĐœĐŸĐč, рыбалĐșĐŸĐč, ĐČĐžĐŽĐŸĐŒ ĐœĐ° ĐłĐŸŃ€Ń‹, ŃƒĐ»ĐžŃ†Ń‹, ĐŽĐŸĐŒĐ°, Đ° таĐșжД жОтДлО Đž туросты. ПроĐČĐ”ĐŽĐ”ĐœŃ‹ слаĐčЮы с Ń„ĐŸŃ‚ĐŸ ĐšĐŸĐ±ŃƒĐ»Đ”Ń‚Đž ŃĐżĐŸŃ…Đž ĐĄĐĄĐĄĐ . ЕслО ĐșĐŸĐŒŃƒ Ń‚ĐŸ ĐżĐŸĐœŃ€Đ°ĐČотся Ń‡Ń‚ĐŸ-Đ»ĐžĐ±ĐŸ Оз ŃĐŸĐŽĐ”Ń€Đ¶Đ°ĐœĐžŃ, Ń‚ĐŸ Đ·ĐœĐ°Ń‡ĐžŃ‚ ĐœĐ” ĐŽĐ°Ń€ĐŸĐŒ ŃĐŸĐ·ĐŽĐ°Đ» ŃŃ‚ĐŸŃ‚ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ». ĐĄ Đ»ŃŽĐ±ĐŸĐČью Đș Đ’Đ°ĐŒ. ДЛЯ УДОБСбВО ŃĐŒĐŸŃ‚Ń€ĐžŃ‚Đ” РАЗДЕЛ "ĐŸĐ›Đ•Đ™Đ›Đ˜ĐĄĐąĐ«". ĐąĐ°ĐŒ ĐČсД ŃĐžŃŃ‚Đ”ĐŒĐ°Ń‚ĐžĐ·ĐžŃ€ĐŸĐČĐ°ĐœĐŸ ĐżĐŸ Ń‚Đ”ĐŒĐ°Ń‚ĐžĐșĐ”.ĐšĐ°ĐœĐ°Đ» Артура KoBuLeTi. VoDeO. https://www.youtube.com/channel/UCHdP... -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ Ś›Ś™Ś›Śš ŚŚ™ŚšŚ•Ś€Ś”


here

ID: 3882, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ ŚœŚŠŚąŚ™ŚšŚ™Ś


here

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. ĐŸŃ€ĐŸĐŽĐ°Đ¶Đ° 3-х ĐșĐŸĐŒĐœĐ°Ń‚ĐœĐŸĐč ĐșĐČарторы ĐœĐ° ул.Đ„ĐžĐŒŃˆĐžĐ°ŃˆĐČОлО

ĐŸŃ€Đ”ĐŽĐ»Đ°ĐłĐ°Đ”Ń‚ŃŃ ĐœĐ° ĐżŃ€ĐŸĐŽĐ°Đ¶Ńƒ ĐČДлОĐșĐŸĐ»Đ”ĐżĐœĐ°Ń ĐșĐŸĐŒŃ„ĐŸŃ€Ń‚Đ°Đ±Đ”Đ»ŃŒĐœĐ°Ń 3-х ĐșĐŸĐŒĐœĐ°Ń‚ĐœĐ°Ń ĐșĐČартора с прДĐșŃ€Đ°ŃĐœŃ‹ĐŒ ĐČĐžĐŽĐŸĐŒ ĐœĐ° ĐŒĐŸŃ€Đ”.ĐŸĐŸ ĐČĐŸĐżŃ€ĐŸŃĐ°ĐŒ Ń†Đ”ĐœŃ‹ Đ·ĐČĐŸĐœĐžŃ‚Đ” ĐœĐ°ĐŒ.ĐĄĐČŃĐ·Ń‹ĐČĐ°ĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ с ĐœĐ°ĐŒĐž:ВаĐčбДр: +380988541808 ЀДлОĐșс +380689892596 Đ”ĐŒĐžŃ‚Ń€ĐžĐčĐąĐ”Đ»Đ”Ń„ĐŸĐœ: +995592785304 ЀДлОĐșс -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ ŚąŚ ŚŚ©ŚȘ Ś˜Ś•ŚšŚĄ


here

Georgian dances in Batumi. Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșОД Ń‚Đ°ĐœŃ†Ń‹ ĐČ Ń€Đ”ŃŃ‚ĐŸŃ€Đ°ĐœĐ” БраĐČĐŸ, Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ 2016. 23 Đ°ĐČгуста -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ Ś©Ś“Ś” ŚȘŚąŚ•Ś€Ś”


here

Đ Đ”ŃŃ‚ĐŸŃ€Đ°Đœ «Bremen» Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. Đ›ŃƒŃ‡ŃˆĐžĐ” Đ„ĐžĐœĐșалО Đž Đ›ŃŽĐ»Ń-ĐșДбаб

Delicious and friendly restaurant "Bremen" in Batumi, Georgia.Friendly staff and delicious Georgian cuisine! -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ ŚȘŚ€ŚšŚ™Ś˜


here

წვიმა ბათუმჹი / Đ”ĐŸĐ¶ĐŽŃŒ ĐČ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž / Rain in Batumi (1962)

ავჱორები - გ.თალაკვაძე; რ.áƒ™áƒŁáƒąáƒŁáƒ‘áƒ˜áƒ«áƒ”. -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ 2018


here

ID: 3940, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

Ś‘Ś˜Ś•ŚžŚ™ 4 ŚœŚ™ŚœŚ•ŚȘ


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. ОтЮых ĐČ ĐĐŽĐ¶Đ°Ń€ĐžĐž: Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, ĐšĐŸĐ±ŃƒĐ»Đ”Ń‚Đž Đž ĐŽŃ€ŃƒĐłĐžĐ” ĐșŃƒŃ€ĐŸŃ€Ń‚Ń‹

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ ĐŸŃ‚ TPG. ХпОĐșДр: Đ”ĐŒĐžŃ‚Ń€ĐžĐč Đ Đ°ĐșĐžŃ‚ŃĐœŃĐșĐžĐč (ĐČĐ”ĐŽŃƒŃ‰ĐžĐč ĐŒĐ”ĐœĐ”ĐŽĐ¶Đ”Ń€). ĐžŃĐŸĐ±Đ”ĐœĐœĐŸŃŃ‚Đž ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…Đ° ĐČ ĐĐŽĐ¶Đ°Ń€ĐžĐž - Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, ĐšĐŸĐ±ŃƒĐ»Đ”Ń‚Đž, УрДĐșĐž Đž ĐŽŃ€ŃƒĐłĐžĐ” ĐșŃƒŃ€ĐŸŃ€Ń‚Ń‹. Đ§Đ”ĐŒ слаĐČотся ĐșажЎыĐč ĐșŃƒŃ€ĐŸŃ€Ń‚ АЎжарОО. Đ­ĐșсĐșурсоо ĐżĐŸ АЎжарОО. ĐŸĐŸĐŽĐżĐžŃŃ‹ĐČĐ°Đčся ĐœĐ° ĐœĐ°Ńˆ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ» BamBarBia.TV! ĐĄĐ°ĐŒĐ°Ń сĐČĐ”Đ¶Đ°Ń Đž Đ°ĐșŃ‚ŃƒĐ°Đ»ŃŒĐœĐ°Ń ĐžĐœŃ„ĐŸŃ€ĐŒĐ°Ń†ĐžŃ ĐŸ Ń‚ŃƒŃ€ĐžĐ·ĐŒĐ” Đž ĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČоях: https://www.youtube.com/user/HottourU...Купоть ĐłĐŸŃ€ŃŃ‰ĐžĐ” туры (ĐČ Đ•ĐČŃ€ĐŸĐżŃƒ, ĐČ ĐąŃƒŃ€Ń†ĐžŃŽ, ЕгОпДт Đž ĐŽŃ€ŃƒĐłĐžĐ” ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœŃ‹) http://www.hottour.com.ua/ ЗĐČĐŸĐœĐž ĐżŃ€ŃĐŒĐŸ сДĐčчас (044) 500 0101!ВсД Đ°ĐłĐ”ĐœŃ‚ŃŃ‚ĐČĐ° ХДтО ĐĐłĐ”ĐœŃ‚ŃŃ‚ĐČ Đ“ĐŸŃ€ŃŃ‰ĐžŃ… ĐŸŃƒŃ‚Đ”ĐČĐŸĐș, гЎД ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸ Đșупоть ĐżŃƒŃ‚Đ”ĐČĐșу: http://www.hottour.com.ua/where_to_buyМы ĐČ Google+: https://goo.gl/9VroVhМы ĐČ Đ€Đ”ĐčсбуĐșĐ”: https://www.facebook.com/hottour.com.uahttps://www.facebook.com/bambarbia.tv/Нашо ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœĐžŃ‡ĐșĐž ВĐșĐŸĐœŃ‚Đ°ĐșŃ‚Đ”: http://vk.com/hottourcomuahttp://vk.com/bambarbiatvПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ И УЗНАВАЙ МНОГО НОВОГО! -

Batum iki gayrimenkul


here

Đ’Đ«ĐŸĐŁĐĄĐš 1 "ПРОБУЕМ ĐĄ Đ€ĐĐ Đ˜ĐąĐžĐ’ĐĐžĐ™" - ГОбОВИМ Đ„ĐĐ§ĐĐŸĐŁĐ Đ˜ | BATUMI | ГРУЗИЯ

ПроĐČДт ĐČŃĐ”ĐŒ! Đ­Ń‚ĐŸ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ» ĐŸ Đ¶ĐžĐ·ĐœĐž ĐžĐœĐŸŃŃ‚Ń€Đ°ĐœŃ†Đ”ĐČ ĐČ Đł. Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž.ĐĄĐ”ĐłĐŸĐŽĐœŃ я запусĐșаю ĐœĐŸĐČую Ń€ŃƒĐ±Ń€ĐžĐșу "ПРОБУЕМ ĐĄ Đ€ĐĐ Đ˜ĐąĐžĐ’ĐĐžĐ™".В ŃŃ‚ĐŸĐč Ń€ŃƒĐ±Ń€ĐžĐșĐ” ĐŽĐ»Ń ĐČас я буЎу ĐżŃ€ĐŸĐ±ĐŸĐČать Ń€Đ°Đ·Đ»ĐžŃ‡ĐœŃ‹Đ” ĐČоЮы ĐŽĐ”ŃŃ‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸŃŃ‚Đž. Đ“ĐŸŃ‚ĐŸĐČоть ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșОД блюЎа, ĐłĐŸŃ‚ĐŸĐČоть ЎДсДртОĐșĐž, ĐżŃ€ĐŸĐ±ĐŸĐČать Ń€Đ°Đ·Đ»ĐžŃ‡ĐœŃ‹Đ” ĐČоЮы разĐČĐ»Đ”Ń‡Đ”ĐœĐžĐč, ĐČоЮы ŃĐżĐŸŃ€Ń‚Đ°, Đž Юр.ГлаĐČĐœĐŸĐ” ĐżŃ€ĐŸĐ±ŃƒĐ”ĐŒ Đž ĐŽĐ°Đ”ĐŒ ĐŸŃ†Đ”ĐœĐșу!)ĐŸŃ€ĐžŃŃ‚ĐœĐŸĐłĐŸ ĐżŃ€ĐŸŃĐŒĐŸŃ‚Ń€Đ°.ĐœĐ”ĐœŃ ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸ ĐœĐ°Đčто Đ·ĐŽĐ”ŃŃŒ: https://www.instagram.com/lili_batumi/https://vk.com/zabel201 -

Daire satın almak batum


here

ID: 0001, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

Batum'da yeni binalar


here

ID: 3960, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

Batum laric'deki özellik


here

ĐžĐ±Đ·ĐŸŃ€ ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…Đ° ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž (Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ, ĐĐŽĐ¶Đ°Ń€ĐžŃ) ĐŒĐ°Đč 2016 ĐłĐŸĐŽĐ°

-

Vbatumi com yeni binalar batum batum gĂŒrcistan


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐžĐ±Đ·ĐŸŃ€ ĐŸŃ‚Đ”Đ»Đ”Đč Sanapiro, Legacy, Palermo Hotel Kobuleti

ĐžĐ±Đ·ĐŸŃ€ ĐŸŃ‚Đ”Đ»Đ”Đč ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž ĐšĐŸĐ±ŃƒĐ»Đ”Ń‚Đž: ĐžŃ‚Đ”Đ»ŃŒ ĐĄĐ°ĐœĐ°ĐżĐžŃ€ĐŸ 4*, ĐŸŃ‚Đ”Đ»ŃŒ Batumi Legacy 4*, ĐŸŃ‚Đ”Đ»ŃŒ ĐŸĐ°Đ»Đ”Ń€ĐŒĐŸ ĐČ ĐšĐŸĐ±ŃƒĐ»Đ”Ń‚Đž. АĐșŃ†ĐžĐŸĐœĐœŃ‹Đ” Ń†Đ”ĐœŃ‹ ĐœĐ° туры ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ (Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž). Купоть ĐłĐŸŃ€ŃŃ‰ĐžĐ” туры (ĐČ Đ•ĐČŃ€ĐŸĐżŃƒ, ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ, бурцою, ЕгОпДт Đž ĐŽŃ€ŃƒĐłĐžĐ” ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœŃ‹) http://www.hottour.com.ua/ Đ—Đ°Ń…ĐŸĐŽĐž ОлО Đ·ĐČĐŸĐœĐž! +38 (044) 500-01-01ВсД Đ°ĐłĐ”ĐœŃ‚ŃŃ‚ĐČĐ° ХДтО ĐĐłĐ”ĐœŃ‚ŃŃ‚ĐČ Đ“ĐŸŃ€ŃŃ‰ĐžŃ… ĐŸŃƒŃ‚Đ”ĐČĐŸĐș, гЎД ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸ Đșупоть ĐżŃƒŃ‚Đ”ĐČĐșу: http://www.hottour.com.ua/where_to_buyĐŸĐŸĐŽĐżĐžŃŃ‹ĐČĐ°ĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ ĐœĐ° ĐœĐ°Ńˆ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ» BamBarBia.TV!https://www.youtube.com/user/HottourUaНаша ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœĐžŃ‡ĐșĐ° ĐČ Đ€Đ”ĐčсбуĐșĐ”: https://www.facebook.com/hottour.com.uaНаша ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœĐžŃ‡ĐșĐ° ВĐșĐŸĐœŃ‚Đ°ĐșŃ‚Đ”: http://vk.com/hottourcomuaПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ Đž ĐČыогрыĐČĐ°Đč прОзы!буры Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ, ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń… Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ, гЎД ĐŸŃ‚ĐŽĐŸŃ…ĐœŃƒŃ‚ŃŒ, Đ±ŃŽĐŽĐ¶Đ”Ń‚ĐœŃ‹Đč ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…, ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐžĐ” туры, ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸĐč ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…, ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń… ĐœĐ° ĐŒĐŸŃ€Đ”, ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń… 2015, ĐłĐŸŃ€ŃŃ‰ĐžĐ” туры Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ, Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…, Ń†Đ”ĐœŃ‹ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. -

Batum vc'de kiralık daire


here

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ,5 02 18,ĐżĐœ ĐŸŃ€ĐžĐ±Ń‹Ń‚ĐžĐ” ĐżĐ°Ń€ĐŸĐŒĐ° "Đ”Ń€ŃƒĐ¶Đ±Đ°"

ĐŸŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČОД сĐČĐžĐœĐŸĐș, сĐČĐžĐœĐžĐœŃ‹ Đž сĐČĐžĐœĐŸĐłĐŸ ĐŒŃŃĐ° -

GĂŒrcistan gatbatumi emlak


here

ID: 3938, КĐČарторы ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž,batumi-makler.com áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž,

ბინების ყიდვა გაყიდვა გაჄირავება, მითითებული ვიდეოსა და ჹესაბამის ბინაზე დაწვრილებითი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად ეწვიეთ ქაიჹქ http://batumi-makler.com და ჹეიყვანეთ ვიდეოზე ნაჩვენები ID ნომერი, batumi-makler.com, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ĐĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž. Купоть ОлО ŃĐœŃŃ‚ŃŒ ĐœĐ”ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ ĐșĐČартору, ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”Ń€Ń‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐŸĐ±ŃŠĐ”Đșт, Đ·Đ”ĐŒĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” участĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება, ბინა, Ⴤონება, საჼლი, ბინები, იყიდება, საჼლები, Ⴤირავდება, გაყიდვა, მიწა, ოთაჼი, განáƒȘჼადებები, გაჄირავება, იყიდება ბინა, Ⴠართი, ბინები თბილისჹი, გირა, ნაკვეთი, Ⴤირავდება ბინა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სააგენჱო, ბინების ყიდვა, ბინის ყიდვა, გირა, გირავდება, მიწის ნაკვეთი, ბინების გაყიდვა, ბინების ყიდვა გაყიდვა, saxli, bina, ĐŽĐŸĐŒ, ĐŽĐŸĐŒĐ°, yidva, saxlebi, gayidva, ĐșĐČарторы, gancxadebebi, ყიდვა/გაყიდვა, ყიდვა-გაყიდვა, realty, áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜, Ⴤირავდება ბინები, აგარაკები, აგარაკი, ბინების ყიდვა-გაყიდვა, მიწის ნაკვეთები, მჹენებარე, ჹენობა, áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, ჭერი, gaqiraveba, gira, gancxadeba, áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜, makleri, ofisi, real estate in tbilisi, ბინა თბილისჹი, ბინების გაჄირავება, ბინის გაჄირავება, კომერáƒȘიული Ⴠართი, მაკლერი, ბუჼარი, ოთაჼიანი, სერვისი, binebi, სააგენჱო, ყიდვა, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება თბილისჹი, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ Ⴤონება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი პორჱალი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ -

ć·Žç”±çš„æˆżćœ°ç”ą


here

ĐŸĐŸĐ”Đ·ĐŽ йбОлОсО - Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ОтЮых ĐČ ĐšĐČароато. Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. Đ˜ŃŽĐ»ŃŒ 2017

Đ”Ń€ŃƒĐ·ŃŒŃ, я с Ń€ĐŸĐŽĐžŃ‚Đ”Đ»ŃĐŒĐž ДзЎОлО ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…Đ°Ń‚ŃŒ ĐČ ĐšĐČароато. ĐœĐœĐ” Ń‚Đ°ĐŒ ĐČсД ĐŸŃ‡Đ”ĐœŃŒ ĐżĐŸĐœŃ€Đ°ĐČĐžĐ»ĐŸŃŃŒ. ĐšĐžŃ€ĐŸĐșОД ĐżĐ»ŃĐ¶Đž, чостая ĐČĐŸĐŽĐ° Đž ĐłĐŸŃ€ĐœŃ‹Đč ĐČĐŸĐ·ĐŽŃƒŃ…. Мы ĐŸŃŃ‚Đ°ĐœĐŸĐČĐžĐ»ĐžŃŃŒ ĐČ Ń‡Đ°ŃŃ‚ĐœĐŸĐŒ ĐłĐŸŃŃ‚Đ”ĐČĐŸĐŒ ĐŽĐŸĐŒĐ” Маро. Đ„ĐŸĐ·ŃĐ”ĐČĐ° ĐŸŃ‡Đ”ĐœŃŒ Ń€Đ°ĐŽŃƒŃˆĐœŃ‹Đ” Đž ĐČĐœĐžĐŒĐ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” Đș сĐČĐŸĐžĐŒ ĐłĐŸŃŃ‚ŃĐŒ. ĐžĐœĐž ĐŒĐ°ĐŒĐ” с ĐżĐ°ĐżĐŸĐč ĐżĐŸĐŽĐ°Ń€ĐžĐ»Đž 5 Đ»ĐžŃ‚Ń€ĐŸĐČ ĐČĐžĐœĐ°)) ĐŠĐ”ĐœŃ‹ ĐœĐ° ĐżŃ€ĐŸĐŽŃƒĐșты чуть ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐ¶Đ” Ń‡Đ”ĐŒ ĐČ ĐąĐ±ĐžĐ»ĐžŃĐž. ВсД ĐŸŃŃ‚Đ°Đ»ŃŒĐœĐŸĐ” Ń‚ĐŸĐ¶Đ” ŃĐ°ĐŒĐŸĐ”. Мы жОлО ĐČ 2-х ĐŒĐžĐœŃƒŃ‚Đ°Ń… Ń…ĐŸĐŽŃŒĐ±Ń‹ ĐŸŃ‚ ĐŸŃŃ‚Đ°ĐœĐŸĐČĐŸĐș ĐŒĐ°Ń€ŃˆŃ€ŃƒŃ‚ĐŸĐș. ĐœĐŸĐ¶ĐœĐŸ лДгĐșĐŸ ĐŽĐŸĐ±Ń€Đ°Ń‚ŃŒŃŃ ĐșĐ°Đș ĐŽĐŸ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, таĐș Đž ĐŽĐŸ Сарпо - ŃŃ‚ĐŸ ĐłŃ€Đ°ĐœĐžŃ†Đ° с ĐąŃƒŃ€Ń†ĐžĐ”Đč, ĐŒŃ‹ Ń…ĐŸĐŽĐžĐ»Đž туЮа ĐłŃƒĐ»ŃŃ‚ŃŒ. ПраĐČĐŽĐ° Ń‚Đ°ĐŒ ĐșŃ€ĐŸĐŒĐ” ŃˆĐŒĐŸŃ‚ĐŸĐș ĐœĐžŃ‡Đ”ĐłĐŸ ĐœĐ” Đ±Ń‹Đ»ĐŸ)ĐžŃ‚ĐŽĐ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đč Ń€ĐŸĐ»ĐžĐș ĐČŃ‹Đ»ĐŸĐ¶Ńƒ ĐżŃ€ĐŸ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž.ХсылĐșĐ° ĐœĐ° ĐŸŃ‚Đ”Đ»ŃŒ - https://www.booking.com/hotel/ge/mari... -

ćœšæ–°ć·Žç”±èȷ䞀愗慏毓


here

ГРУЗИЯ: Đ€ĐĐ‘Đ Đ˜ĐšĐ МАНДАРИНОВ, Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒŃĐșĐžĐč Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐĄĐ°ĐŽ, Đ’Đ”Ń‡Đ”Ń€ĐœĐžĐč Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž! #4

йрДтОĐč ĐŽĐ”ĐœŃŒ ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž ŃĐœĐŸĐČĐ° ĐœĐ°Ń‡Đ°Đ»ŃŃ с ĐŽĐŸĐ¶ĐŽŃ, ĐșĐŸŃ‚ĐŸŃ€Ń‹Đč ĐœĐ” ĐŽĐ°Đ» ĐœĐ°ĐŒ ĐČĐŸĐ·ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸŃŃ‚Đž ĐœĐŸŃ€ĐŒĐ°Đ»ŃŒĐœĐŸ ĐżĐŸŃĐŒĐŸŃ‚Ń€Đ”Ń‚ŃŒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒŃĐșĐžĐč Đ±ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ. ĐŸĐŸŃŃ‚ĐŸĐŒŃƒ ĐŒŃ‹ ĐżĐŸĐ”Ń…Đ°Đ»Đž ĐœĐ° ĐŒĐ°ĐœĐŽĐ°Ń€ĐžĐœĐŸĐČую фабрОĐșу TCF Georgia, гЎД ĐżĐŸŃĐŒĐŸŃ‚Ń€Đ”Đ»Đž ĐœĐ° ĐżŃ€ĐŸŃ†Đ”ŃŃ ĐŸĐ±Ń€Đ°Đ±ĐŸŃ‚ĐșĐž ĐŒĐ°ĐœĐŽĐ°Ń€ĐžĐœĐŸĐČ ĐżĐ”Ń€Đ”ĐŽ ĐŸŃ‚ĐżŃ€Đ°ĐČĐșĐŸĐč ĐœĐ° ĐżŃ€ĐŸĐŽĐ°Đ¶Ńƒ, Đ° таĐșжД ĐżĐŸĐżŃ€ĐŸĐ±ĐŸĐČалО ŃĐ°ĐŒĐž ĐŒĐ°ĐœĐŽĐ°Ń€ĐžĐœŃ‹ Đž ĐŒĐ°ĐœĐŽĐ°Ń€ĐžĐœĐŸĐČыĐč ĐșĐŸĐœŃ†Đ”ĐœŃ‚Ń€Đ°Ń‚. ĐŸĐŸŃĐ»Đ” ĐŒĐ°ĐœĐŽĐ°Ń€ĐžĐœĐŸĐČ ĐŒŃ‹ ĐżĐŸĐ»Đ°ĐșĐŸĐŒĐžĐ»ĐžŃŃŒ Ń€Ń‹Đ±ĐŸĐč ĐČ Ń€Đ”ŃŃ‚ĐŸŃ€Đ°ĐœĐ” Gold Fish, Ń€Đ°ŃĐżĐŸĐ»ĐŸĐ¶Đ”ĐœĐœĐŸĐŒ ĐœĐ° Đ±Đ”Ń€Đ”ĐłŃƒ Đ§Đ”Ń€ĐœĐŸĐłĐŸ ĐŒĐŸŃ€Ń. Ну Đ° ĐČĐ”Ń‡Đ”Ń€ĐŸĐŒ ĐżŃ€ĐŸĐłŃƒĐ»ŃĐ»ĐžŃŃŒ ĐżĐŸ ĐČĐ”Ń‡Đ”Ń€ĐœĐ”ĐŒŃƒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ»ŃŽĐ±ŃƒŃŃŃŒ ĐżĐŸĐŽŃĐČĐ”Ń‡Đ”ĐœĐœŃ‹ĐŒ Đ€ĐŸĐœŃ‚Đ°ĐœĐŸĐŒ Чачо, АлО Đž ĐĐžĐœĐŸ, Đ‘Đ°ŃˆĐœĐ”Đč АлфаĐČот. А ĐČĐșŃƒŃĐœŃ‹Đč ŃƒĐ¶ĐžĐœ ĐČ Ń€Đ”ŃŃ‚ĐŸŃ€Đ°ĐœĐ” San-Remo ĐČĐœĐ”Đ·Đ°ĐżĐœĐŸ прДĐČŃ€Đ°Ń‚ĐžĐ»ŃŃ ĐČ ĐŽĐžŃĐșĐŸŃ‚Đ”Đșу с ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșĐžĐŒĐž Ń‚Đ°ĐœŃ†Đ°ĐŒĐž!ЕслО ĐČы Ń…ĐŸŃ‚ĐžŃ‚Đ” ĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČĐŸĐČать, ĐœĐŸ ĐœĐ” Đ·ĐœĐ°Đ”Ń‚Đ” ĐșĐ°Đș - http://freetravel.com.ua/ВсД ĐŒĐŸĐž ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ ĐżŃ€ĐŸ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ ŃĐŒĐŸŃ‚Ń€ĐžŃ‚Đ” ĐČ ĐżĐ»Đ”ĐčлОстД: https://www.youtube.com/playlist?list...ĐŸĐŸĐŽĐżĐžŃŃ‹ĐČĐ°ĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ ĐœĐ° ĐŒĐŸĐč ĐșĐ°ĐœĐ°Đ», Ń‡Ń‚ĐŸĐ± ŃĐŒĐŸŃ‚Ń€Đ”Ń‚ŃŒ ĐœĐŸĐČŃ‹Đ” ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ! - https://www.youtube.com/c/interesnost...ĐŸŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČуĐčŃ‚Đ” ĐœĐ° ĐŒĐŸĐ”ĐŒ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ»Đ”! - https://www.youtube.com/c/interesnostiГруппа ĐČ ĐșĐŸĐœŃ‚Đ°ĐșŃ‚Đ” - http://vk.com/sergnagornyĐ˜ĐœŃŃ‚Đ°ĐłŃ€Đ°ĐŒ - http://instagram.com/nagornysergЀДĐčсбуĐș - http://www.facebook.com/sergey.nagornyĐœĐŸĐč Đ±Đ»ĐŸĐł - http://holy-mozart.livejournal.com/ĐąĐČОттДр - https://twitter.com/holy_mozartĐ“ŃƒĐłĐ» ĐŸĐ»ŃŽŃ - https://plus.google.com/+interesnosti/ -

淎由慏毓


here

Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ ĐŸĐ°ĐœĐŽŃ‹ Đž Đ±Đ°ĐŒĐ±ŃƒĐș Đ°ĐČгуст 2016

ОтЮых ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž. Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐĐŽĐ¶Đ°Ń€ĐžŃ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. Đ Đ°Đ·ĐłĐŸĐČĐŸŃ€Ń‹ ĐŸ ĐŸĐ°ĐœĐŽĐ°Ń… Đž Đ±Đ°ĐŒĐ±ŃƒĐșĐ”https://www.youtube.com/watch?v=7chc4... - Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž часть 1https://www.youtube.com/watch?v=g8pAn... - ĐŸĐŸĐ”Đ·ĐŽ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž-йбОлОсОhttps://www.youtube.com/watch?v=yxIKg... - йбОлОсО ĐŒĐŸŃŃ‚ чДрДз рДĐșу Кураhttps://www.youtube.com/watch?v=GUdVc... - Đ–ĐžĐ»ŃŒĐ” ĐČ ĐąĐ±ĐžĐ»ĐžŃĐžhttps://www.youtube.com/watch?v=vcHGw... - ĐŸĐ»ŃĐ¶ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐžhttps://www.youtube.com/watch?v=DxVU7... - ĐŠĐ”ĐœŃ‚Ń€ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐœĐŸŃ‡ŃŒŃŽ, ĐżĐŸŃŽŃ‰ĐžĐ” Ń„ĐŸĐœŃ‚Đ°ĐœŃ‹https://www.youtube.com/watch?v=H-e20... - Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐșĐ°ĐœĐ°Ń‚ĐœĐ°Ń ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° -

ć·Žç”±æš“ćƒč


here

MiniVlog. Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž-йбОлОсО. ĐŸĐ”Ń‰Đ”Ń€Đ° ĐŸŃ€ĐŸĐŒĐ”Ń‚Đ”Ń. Đ”Đ”ĐœŃŒ 12-14

ЗаĐČĐ”Ń€ŃˆĐ°ŃŽŃ‰Đ”Đ” ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ ĐŸ ĐœĐ°ŃˆĐ”ĐŒ ĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČОО ĐżĐŸ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž -

ćŠ‚äœ•ćœšć·Žç”±èłŒèȷ慏毓


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ 2017 ĐšŃ€Đ”ĐżĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐŸĐ”Ń‚Ń€Đ° ĐżĐŸ ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐ” ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž 4k

ĐžŃĐœĐŸĐČĐ°ĐœĐ° В VI ĐČĐ”ĐșĐ”, ĐżĐŸĐŽ ĐČĐžĐ·Đ°ĐœŃ‚ĐžĐčсĐșĐžĐŒ ĐžĐŒĐżĐ”Ń€Đ°Ń‚ĐŸŃ€ĐŸĐŒ ĐźŃŃ‚ĐžĐœĐžĐ°ĐœĐŸĐŒ I , ĐŸĐœ служОл ĐČĐ°Đ¶ĐœŃ‹ĐŒ ĐČĐŸŃŃ‚ĐŸŃ‡ĐœĐŸ-Ń€ĐžĐŒŃĐșĐžĐŒ Ń„ĐŸŃ€ĐżĐŸŃŃ‚ĐŸĐŒ ĐœĐ° КаĐČĐșĐ°Đ·Đ” Đž, Đ±Đ»Đ°ĐłĐŸĐŽĐ°Ń€Ń сĐČĐŸĐ”ĐŒŃƒ стратДгОчДсĐșĐŸĐŒŃƒ Ń€Đ°ŃĐżĐŸĐ»ĐŸĐ¶Đ”ĐœĐžŃŽ, стал ĐżĐŸĐ»Đ”ĐŒ бОтĐČы ĐŒĐ”Đ¶ĐŽŃƒ ЛафоĐčсĐșĐŸĐč ĐČĐŸĐčĐœĐŸĐč 541-562 ĐŒĐ”Đ¶ĐŽŃƒ Đ ĐžĐŒĐŸĐŒ Đž ĐĄĐ°ŃĐ°ĐœĐžĐ°ĐœŃĐșĐŸĐč ĐŸĐ”Ń€ŃĐžĐ”Đč (Đ˜Ń€Đ°Đœ) . ĐžŃĐœĐŸĐČĐœĐ°Ń ĐœĐ°ŃƒŃ‡ĐœĐ°Ń Ń‚ĐŸŃ‡ĐșĐ° Đ·Ń€Đ”ĐœĐžŃ ĐŸĐżŃ€Đ”ĐŽĐ”Đ»ŃĐ”Ń‚ ĐŸĐ”Ń‚Ń€Ńƒ с Ń€Đ°Đ·Ń€ŃƒŃˆĐ”ĐœĐœŃ‹ĐŒ ĐżĐŸŃĐ”Đ»Đ”ĐœĐžĐ”ĐŒ ĐżĐŸĐ·ĐŽĐœĐ”Đč Đ°ĐœŃ‚ĐžŃ‡ĐœĐŸŃŃ‚Đž ĐČ ĐŽĐ”Ń€Đ”ĐČĐœĐ” ЊОхОЎзОрО ĐČ ĐĐŽĐ¶Đ°Ń€ĐžĐž, ŃŽĐłĐŸ-Đ·Đ°ĐżĐ°ĐŽĐœĐ°Ń Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. -

朹batum laric侭的èȡ由


here

Мароя Оз ĐœĐŸŃĐșĐČы. ĐŸĐŸŃ‡Đ”ĐŒŃƒ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ? ĐŸĐŸŃ‡Đ”ĐŒŃƒ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž? ĐŸĐŸŃ‡Đ”ĐŒŃƒ MidTownGroup?

ĐŁĐČĐ°Đ¶Đ°Đ”ĐŒŃ‹Đ” ĐżĐŸĐŽĐżĐžŃŃ‡ĐžĐșĐž, ĐżĐŸ ĐČĐŸĐżŃ€ĐŸŃĐ°ĐŒ ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚Đž Đž ĐŸŃ€ĐłĐ°ĐœĐžĐ·Đ°Ń†ĐžĐž Đ±ĐžĐ·ĐœĐ”ŃĐ° ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž Đ·ĐČĐŸĐœĐžŃ‚Đ” ĐŒĐœĐ” ĐœĐ° +995579128766 (Whats App, Viber) Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ - ŃŃ‚ĐŸ ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœĐ°, ĐșĐŸŃ‚ĐŸŃ€Đ°Ń ĐžĐŒĐ”Đ”Ń‚ ĐŸĐłŃ€ĐŸĐŒĐœŃ‹Đč ĐżĐŸŃ‚Đ”ĐœŃ†ĐžĐ°Đ». йаĐș ĐșĐ°Đș ĐŒŃ‹ Đ·ĐŽĐ”ŃŃŒ жОĐČĐ”ĐŒ, Đž ĐČĐŸĐŸŃ‡ĐžŃŽ ĐČĐžĐŽĐžĐŒ ĐșĐŸĐ»ĐŸŃŃĐ°Đ»ŃŒĐœŃƒŃŽ ĐŽĐžĐœĐ°ĐŒĐžĐșу Ń€ĐŸŃŃ‚Đ° ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœŃ‹, Ń‚ĐŸ Ń…ĐŸŃ‚ĐžĐŒ, Ń‡Ń‚ĐŸĐ±Ń‹ ĐșĐ°Đș ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸ Đ±ĐŸĐ»ŃŒŃˆĐ” люЎДĐč ĐČĐŸ ĐČŃĐ”ĐŒ ĐŒĐžŃ€Đ” ĐżĐŸĐ·ĐœĐ°ĐșĐŸĐŒĐžĐ»ĐžŃŃŒ с ĐżŃ€Đ”Đ»Đ”ŃŃ‚ŃĐŒĐž Đ¶ĐžĐ·ĐœĐž ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž. Đ”Đ»Ń ŃŃ‚ĐŸĐłĐŸ Đž ŃĐŸĐ·ĐŽĐ°Đœ ĐœĐ°Ńˆ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ»! Мы жОĐČĐ”ĐŒ ĐČ ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽĐ” Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž ĐŸĐœ ĐŸŃ‡Đ”ĐœŃŒ ĐșĐŸĐŒŃ„ĐŸŃ€Ń‚Đ”Đœ ĐŽĐ»Ń Đ¶ĐžĐ·ĐœĐž Đž Đ±ĐžĐ·ĐœĐ”ŃĐ° - ŃŃƒĐ±Ń‚Ń€ĐŸĐżĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč ĐșĐ»ĐžĐŒĐ°Ń‚, ĐŒĐŸŃ€Đ”, ĐłĐŸŃ€Ń‹, ĐČДлОĐșĐŸĐ»Đ”ĐżĐœĐ°Ń ĐżŃ€ĐžŃ€ĐŸĐŽĐ°. ĐĐžĐ·ĐșОД ĐœĐ°Đ»ĐŸĐłĐž ĐœĐ° Đ±ĐžĐ·ĐœĐ”Ń, Ń€ĐŸŃŃ‚ ĐŽĐŸŃ…ĐŸĐŽĐœĐŸŃŃ‚Đž ĐžĐœĐČДстОцОĐč, ĐœĐžĐ·Đșая ĐșĐŸĐœĐșŃƒŃ€Đ”ĐœŃ†ĐžŃ ĐœĐ° Ń‚Đ”ĐșущоĐč ĐŒĐŸĐŒĐ”ĐœŃ‚! Мы жОлО ĐČ ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽĐ°Ń…: ĐąŃŽĐŒĐ”ĐœŃŒ, ĐœĐŸŃĐșĐČĐ°, ЕĐșĐ°Ń‚Đ”Ń€ĐžĐœĐ±ŃƒŃ€Đł, ĐŸĐ”Ń€ĐČĐŸŃƒŃ€Đ°Đ»ŃŒŃĐș, Сургут; ĐžĐŒŃĐș, ĐĄĐŸŃ‡Đž Đž ДщД с ĐŽĐ”ŃŃŃ‚ĐŸĐș ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽĐŸĐČ ĐżĐŸŃĐ”Ń‚ĐžĐ»Đž ĐČ ĐșĐŸĐŒĐ°ĐœĐŽĐžŃ€ĐŸĐČĐșах. ĐžĐŽĐœĐ°Đ¶ĐŽŃ‹, ĐŒŃ‹ с ŃŃƒĐżŃ€ŃƒĐłĐŸĐč ĐżĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐžĐ»Đž Đ±ĐžĐ·ĐœĐ”Ń ŃŃ‚ĐŸĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒŃŽ $1ĐŒĐ»Đœ Đž ŃˆŃ‚Đ°Ń‚ĐŸĐŒ ĐŽĐŸ 100 Ń‡Đ”Đ»ĐŸĐČĐ”Đș ĐČ Đ ĐŸŃŃĐžĐž, ĐœĐŸ ЎажД ĐœĐ”ŃĐŒĐŸŃ‚Ń€Ń ĐœĐ° ŃŃ‚ĐŸ ĐžĐŒĐŒĐžĐłŃ€ĐžŃ€ĐŸĐČалО ĐČ ŃĐșĐ°Đ·ĐŸŃ‡ĐœŃ‹Đč ĐŒĐžŃ€ ĐżĐŸĐŽ ĐœĐ°Đ·ĐČĐ°ĐœĐžĐ”ĐŒ - Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž! Đ˜Đ·ĐŒĐ”ĐœĐ”ĐœĐžŃ ĐČ ŃĐŸŃ†ĐžĐ°Đ»ŃŒĐœĐŸ-ĐżĐŸĐ»ĐžŃ‚ĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐŸĐŒ Đž эĐșĐŸĐœĐŸĐŒĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐŸĐŒ ŃƒŃŃ‚Ń€ĐŸĐčстĐČĐ” ĐłĐŸŃŃƒĐŽĐ°Ń€ŃŃ‚ĐČĐ° ЎалО Ń€Đ”Đ·ŃƒĐ»ŃŒŃ‚Đ°Ń‚ - ĐČĐ”ŃŃŒ ĐŒĐžŃ€ ĐžĐœĐČĐ”ŃŃ‚ĐžŃ€ŃƒĐ”Ń‚ ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ! ĐĐ”Ń‚ ĐżŃ€Đ”ŃŃ‚ŃƒĐżĐœĐŸŃŃ‚Đž Đž ĐșĐŸŃ€Ń€ŃƒĐżŃ†ĐžĐž! Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ прДĐșŃ€Đ°ŃĐœĐ°! А Ń†Đ”ĐœŃ‹ Đ·Đ° ĐșĐČарторы у ĐŒĐŸŃ€Ń ĐżŃ€ĐžŃŃ‚ĐœĐŸ уЎОĐČят ĐČас! ĐŸĐ”Ń€ŃĐżĐ”ĐșтоĐČĐ° бДзĐČĐžĐ·ĐŸĐČĐŸĐłĐŸ Ń€Đ”Đ¶ĐžĐŒĐ° ĐČ ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœŃ‹ ЕĐČŃ€ĐŸĐżĐ”ĐčсĐșĐŸĐłĐŸ ĐĄĐŸŃŽĐ·Đ°! ĐĐ” ŃŃ‚Đ”ŃĐœŃĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ посать ĐżŃ€ŃĐŒĐŸ ĐČ Đ»ĐžŃ‡ĐœŃ‹Đ” ŃĐŸĐŸĐ±Ń‰Đ”ĐœĐžŃ, ĐŒŃ‹ ĐœĐ° сĐČŃĐ·Đž ĐœĐ°Ń…ĐŸĐŽĐžĐŒŃŃ Đ»ĐžŃ‡ĐœĐŸ! ĐŸĐžŃˆĐžŃ‚Đ” ĐżĐŸ ĐČĐŸĐżŃ€ĐŸŃĐ°ĐŒ ĐżĐŸĐŽĐ±ĐŸŃ€Đ° ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚Đž Đž ĐžĐœĐČДстОцОĐč ĐČ ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽĐ” Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž! СтаĐČŃŒŃ‚Đ” лаĐčĐșĐž, ĐżĐŸĐŽĐżĐžŃŃ‹ĐČĐ°ĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ ĐœĐ° ĐșĐ°ĐœĐ°Đ», ĐŸŃŃ‚Đ°ĐČĐ»ŃĐčŃ‚Đ” ĐșĐŸĐŒĐŒĐ”ĐœŃ‚Đ°Ń€ĐžĐž, ЎДлаĐčŃ‚Đ” Ń€Đ”ĐżĐŸŃŃ‚. ĐŸŃ€ĐžŃŃ‚ĐœŃ‹Ń… Đž ĐżĐŸĐ»Đ”Đ·ĐœŃ‹Ń… ĐżŃ€ĐŸŃĐŒĐŸŃ‚Ń€ĐŸĐČ. Đ”ĐŸĐ±Ń€ĐŸ ĐżĐŸĐ¶Đ°Đ»ĐŸĐČать ĐČ Đ ĐĐ™! Ваш ĐœĐ°ĐŽĐ”Đ¶ĐœŃ‹Đč ĐżĐ°Ń€Ń‚ĐœĐ”Ń€, БачДрОĐșĐŸĐČ ĐĐ»Đ”ĐșŃĐ°ĐœĐŽŃ€! ĐœĐŸĐž ĐșĐŸĐœŃ‚Đ°Đșты ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž: Email: aleks-bac@yandex.ru. WhatsApp, Telegram: +995 579 12 87 66 Facebook: https://www.facebook.com/groups/96093... VK: https://vk.com/public119438242 OK: https://ok.ru/group/53649695834192We can speak English;) Dear subscribers, by questions of real estate and business organization in Georgia, call me +995579128766 (Whats App, Telegram) Georgia is a country that has great potential. Since we live here, and we see the colossal dynamics of the country's growth, we wish so many people around the world to get acquainted with the delights of life in Georgia. For this purpose our channel has been created! We live in Batumi and it is very comfortable for life and business - a subtropical climate, the sea, mountains, a magnificent nature. Low taxes for business, a growth of profitability of investments, a low competition for the current moment! We lived in such cities, like Tyumen, Moscow, Ekaterinburg, Pervouralsk, Surgut; Omsk, Sochi and a dozen cities visited on business trips. Once, my wife and I built a business worth $ 1 million and staffed up to 100 people in Russia, but even in spite of this, we immigrated to the fairy-tale world called Batumi! Changes in the socio-political and economic structure of the state produced a result - the whole world is investing in Georgia! There is no crime and corruption! Georgia is beautiful! And the prices for apartments by the sea will pleasantly surprise you ! The prospect of a visa-free regime in the countries of the European Union! Do not hesitate to write directly to private messages, we are open to talk! If you need to choose a real estate, to decide about investment and just to know about life in Batumi, don't hesitate and write to me! Like, subscribe to the channel, leave comments, make reposts. Have pleasant and useful views! Welcome to Paradise! Your reliable partner, Alexander Bacherikov! My contacts in Georgia: Email: aleks-bac@yandex.ru. WhatsApp, Telegram: +995 579 12 87 66 Facebook: https://www.facebook.com/groups/96093... VK: https://vk.com/public119438242 OK: https://ok.ru/group/53649695834192 -

ć·Žç”±çš„æˆżćœ°ç”ąæ Œé­Żć‰äșž


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ Đ˜ŃŽĐ»ŃŒ 2017 ĐŸĐ»ŃĐ¶ Сарпо Đ“ĐŸĐœĐžĐŸ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž (часть 3)

3 часть ĐœĐ°ŃˆĐ”ĐłĐŸ ĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČоя ĐżĐŸ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž! -

æˆ‘ćœšèĄ—é“firosmanić‡ș攼novostroiki batumi的慬毓


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ ĐœĐ° ĐŒĐ°ŃˆĐžĐœĐ” | Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž | йбОлОсО | Кутаосо | ĐœŃ†Ń…Đ”Ń‚Đ° ĐŃ€Ń‚Đ”ĐŒ ĐœĐžĐ»Đ”ŃˆĐžĐœ

ĐŸŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČĐŸĐČалО ĐżĐŸ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž ĐœĐ° Đ°ĐČŃ‚ĐŸĐŒĐŸĐ±ĐžĐ»Đ”. ĐĐ°Ń‡Đ°Đ»Đž сĐČĐŸĐč путь ĐČ Ń€ĐŸĐŽĐœĐŸĐŒ ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽĐ” - ĐąĐ°ĐŒĐ±ĐŸĐČĐ”. Đ”ĐŸŃ€ĐŸĐłŃƒ туЮа ĐżŃ€ĐŸĐ»ĐŸĐ¶ĐžĐ»Đž чДрДз Đ ĐŸŃŃ‚ĐŸĐČ ĐœĐ° Đ”ĐŸĐœŃƒ Đž ĐšŃ€Đ°ŃĐœĐŸĐŽĐ°Ń€. За 24 часа ĐČĐŒĐ”ŃŃ‚Đ” с ĐłŃ€Đ°ĐœĐžŃ†Đ”Đč, ĐŽĐŸĐ”Ń…Đ°Đ»Đž ĐŽĐŸ йбОлОсО. ĐžĐ±Ń€Đ°Ń‚ĐœŃ‹Đč путь был чДрДз Đ­Đ»ĐžŃŃ‚Ńƒ Đž Đ’ĐŸĐ»ĐłĐŸĐłŃ€Đ°ĐŽ, с Đ·Đ°Đ”Đ·ĐŽĐŸĐŒ ĐČ Đ’ĐŸĐ»ĐłĐŸĐłŃ€Đ°ĐŽ. ĐžĐ±Ń€Đ°Ń‚ĐœĐ°Ń ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° Оз Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đ·Đ°ĐœŃĐ»Đ° ĐżĐŸŃ€ŃĐŽĐșĐ° 33 Ń‡Đ°ŃĐŸĐČ. За ĐČсД ĐČŃ€Đ”ĐŒŃ ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœŃŃ‚ĐČĐžĐč ĐżŃ€ĐŸĐ”Ń…Đ°Đ»Đž ĐŸĐșĐŸĐ»ĐŸ 5000 ĐșĐŒ. ĐĄ ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸĐč ĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČОД Đ·Đ°ĐœŃĐ»ĐŸ ĐŸĐșĐŸĐ»ĐŸ 13 ĐŽĐœĐ”Đč. ĐŸĐŸŃ‚Ń€Đ°Ń‚ĐžĐ»Đž ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž ĐœĐ° ĐŽĐČĐŸĐžŃ… ĐŸĐșĐŸĐ»ĐŸ 1800 ларО ĐœĐž ĐČ Ń‡Đ”ĐŒ сДбД ĐœĐ” ĐŸŃ‚ĐșĐ°Đ·Ń‹ĐČая + ŃŃ‚ĐŸĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ Đ±Đ”ĐœĐ·ĐžĐœĐ° Đž ŃŃ‚Ń€Đ°Ń…ĐŸĐČĐșĐž ĐœĐ° ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłŃƒ. В ĐŽĐ°ĐœĐœĐŸĐŒ ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ ĐżĐŸĐŽŃ€ĐŸĐ±ĐœĐŸ рассĐșĐ°Đ·Ń‹ĐČаю ĐŸ ĐœĐ°ŃˆĐ”ĐŒ ĐŒĐ°Ń€ŃˆŃ€ŃƒŃ‚Đ” ŃĐ»Đ”ĐŽĐŸĐČĐ°ĐœĐžŃ с ĐŸŃĐœĐŸĐČĐœŃ‹ĐŒĐž ĐŽĐŸŃŃ‚ĐŸĐżŃ€ĐžĐŒĐ”Ń‡Đ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸŃŃ‚ŃĐŒĐž, Đž праĐșтОчДсĐșĐžĐŒĐž ŃĐŸĐČĐ”Ń‚Đ°ĐŒĐž ĐČŃĐ”ĐŒ Ń‚Đ”ĐŒ, ĐșŃ‚ĐŸ Ń…ĐŸŃ‡Đ”Ń‚ ĐżĐŸŃĐ”Ń‚ĐžŃ‚ŃŒ эту прДĐșŃ€Đ°ŃĐœŃƒŃŽ ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœŃƒ. КаĐș Đž ĐŸĐ±Đ”Ń‰Đ°Đ» ĐżĐŸĐ»Đ”Đ·ĐœŃ‹Đ” ŃŃŃ‹Đ»ĐŸŃ‡ĐșĐž:https://vk.com/vrlars - ĐžŃ‡Đ”ĐœŃŒ ĐżĐŸĐ»Đ”Đ·ĐœĐ°Ń группа ĐŽĐ»Ń ĐżĐŸŃĐ”Ń‚ĐžŃ‚Đ”Đ»Đ”Đč ĐœĐ° Đ°ĐČŃ‚ĐŸĐŒĐŸĐ±ĐžĐ»Đ”https://tpl.ge/policies - ĐĄĐ°Đčт ĐŽĐ»Ń ĐŸŃ„ĐŸŃ€ĐŒĐ»Đ”ĐœĐžŃ ŃŃ‚Ń€Đ°Ń…ĐŸĐČĐșĐž ĐœĐ° Đ°ĐČŃ‚ĐŸĐŒĐŸĐ±ĐžĐ»ŃŒhttp://sktu.customs.ru/webcam/ - ВДбĐșĐ°ĐŒĐ”Ń€Đ° ĐœĐ° КПП ĐČĐ”Ń€Ń…ĐœĐžĐč Đ›ĐĐ ĐĄĐĐ”ĐŒĐœĐŸĐłĐŸ ĐŸ ĐșĐ°Ń„Đ”ŃˆĐșах Đž Ń€Đ”ŃŃ‚ĐŸŃ€Đ°ĐœĐ°Ń…:йбОлОсО:https://www.tripadvisor.ru/Restaurant...Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž:https://www.tripadvisor.ru/Restaurant...https://www.tripadvisor.ru/Restaurant... -

æ Œé­Żć‰äșžæˆżćœ°ç”ąć·Žç”±


here

FISHING IN BATUMI рыбалĐșĐ° ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž თევზაობა ბათუმჹი APRIL 2018

-

ć·Žç”±ć…ŹćŻ“äŸżćźœ


here

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. Batumi. Đ’Đ”ŃĐ”ĐœĐœĐ”Đ” цĐČĐ”Ń‚Đ”ĐœĐžĐ” . Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ 2 Đ°ĐżŃ€Đ”Đ»Ń 2018. ĐŁĐŽĐŸĐŽ.

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. Batumi. Đ’Đ”ŃĐ”ĐœĐœĐ”Đ” цĐČĐ”Ń‚Đ”ĐœĐžĐ” . Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ 2 Đ°ĐżŃ€Đ”Đ»Ń 2018. ĐŁĐŽĐŸĐŽ. -

æ˜ŻćŠćœšć·Žç”±èłŒèȷ慏毓


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșĐ° ĐœĐ°Ń†ĐžĐŸĐœĐ°Đ»ĐœĐ° ЎДтсĐșĐ° Ń‚Đ°ĐœŃ†ĐŸĐČĐ° трупа "КДĐČĐ°Ń€ĐŽĐ”ĐœĐž" - гр. Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ

17 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕбСКИ Đ€ĐžĐ›ĐšĐ›ĐžĐ Đ•Đ бАНЩОВ Đ€Đ•ĐĄĐąĐ˜Đ’ĐĐ› - 2013Đł. ĐĄĐ›Đ˜Đ’Đ•ĐĐ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșĐ° ĐœĐ°Ń†ĐžĐŸĐœĐ°Đ»ĐœĐ° ЎДтсĐșĐ° Ń‚Đ°ĐœŃ†ĐŸĐČĐ° трупа "КДĐČĐ°Ń€ĐŽĐ”ĐœĐž" - гр. Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃhttp://folkfest.sliven.bg/Đ’ĐžĐŽĐ”ĐŸ: ĐšĐŸŃŃ‚Đ°Ń ĐĐœĐ°ŃŃ‚Đ°ŃĐžŃƒ -

ćŸžé–‹ç™Œć•†è™•èłŒèȷ淎由的慏毓


here

Georgia Batumi/ВоЮ ĐœĐ° Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐœĐ° Đ·Đ°ĐșĐ°Ń‚Đ”/ Đ€ĐŸĐ»ŃŒĐșĐ»ĐŸŃ€ ŃˆĐŸŃƒ/ĐČĐŸĐ·ĐŽŃƒŃˆĐœŃ‹Đ” Đ·ĐŒĐ”Đž/ ЀДстОĐČĐ°Đ»ŃŒ ĐŽĐžĐ°ŃĐżĐŸŃ€ ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž

ĐŸŃ€ĐŸĐŽĐ°Đ¶Đ°, Đ°Ń€Đ”ĐœĐŽĐ°, Ń€Đ”ĐŒĐŸĐœŃ‚ ĐșĐČартор Đž ĐŸŃ„ĐžŃĐŸĐČ ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. https://instagram.com/kolkhozromashka/Volegl67@mail.ruhttps://www.facebook.com/100013737422626https://vk.com/id291724549Whatsap / Viber +995-593-833-366 Whatsap / Viber +7905-233-33-35 -

ĐœĐ”Đœ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đ¶Đ°ÒŁĐ° Ò“ĐžĐŒĐ°Ń€Đ°Ń‚Ń‹ĐœĐŽĐ° пәтДр ŃĐ°Ń‚Đ°ĐŒŃ‹Đœ


here

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž . Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. ĐĐŸŃ€ĐČĐ”ĐłĐžŃ. ĐžŃĐ»ĐŸ . Đ ĐŸĐŽĐžĐœĐ° ВоĐșĐžĐœĐłĐŸĐČ . ĐĄŃƒŃ€ĐŸĐČая ĐżŃ€ĐžŃ€ĐŸĐŽĐ° ĐĄĐșĐ°ĐœĐŽĐžĐœĐ°ĐČОО .

ĐŸŃ€ĐŸĐČĐ”ĐŽŃ ĐČсД Đ»Đ”Ń‚ĐŸ ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž Đž бурцоо , ĐŒŃ‹ Ń€Đ”ŃˆĐžĐ»Đž ĐżĐŸĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČĐŸĐČать ĐżĐŸ ŃŃƒŃ€ĐŸĐČĐŸĐč , ĐœĐŸ ŃŃ‚ĐŸĐ»ŃŒ прДĐșŃ€Đ°ŃĐœĐŸĐč Đž Đ·Đ°ĐČĐŸŃ€Đ°Đ¶ĐžĐČающДĐč ĐĄĐșĐ°ĐœĐŽĐžĐœĐ°ĐČОО...ĐĄĐČŃĐ·Ń‹ĐČĐ°ĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ с ĐœĐ°ĐŒĐž:ВаĐčбДр: +380988541808 ЀДлОĐșс +380689892596 Đ”ĐŒĐžŃ‚Ń€ĐžĐčĐąĐ”Đ»Đ”Ń„ĐŸĐœ: +995592785304 ЀДлОĐșс -

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Ò›Đ°ĐčŃ‚Đ°Đ»Đ°ĐŒĐ° ĐœĐ°Ń€Ń‹Ò“Ń‹


here

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. Đ§Ń‚ĐŸ НЕ ĐœŃ€Đ°ĐČотся ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž Ń‚ŃƒŃ€ĐžŃŃ‚Đ°ĐŒ. ОтзыĐČы.

Đ„ĐŸŃ‚Đ”Đ»Đž ŃƒĐ·ĐœĐ°Ń‚ŃŒ у Ń‚ŃƒŃ€ĐžŃŃ‚ĐŸĐČ ,ĐșĐ°Đș ĐžĐŒ ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…Đ°Đ”Ń‚ŃŃ , ĐœĐ”ĐżĐŸŃŃ€Đ”ĐŽŃŃ‚ĐČĐ”ĐœĐœĐŸ , ĐœĐ° Сарпо ,ĐČ Ń‡Đ”ĐŒ ĐŸŃ‚Đ»ĐžŃ‡ĐžĐ” ĐŸŃ‚ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ,Đ° ĐżĐŸĐ»ŃƒŃ‡ĐžĐ»Đž ĐČĐŸŃ‚ таĐșОД ĐžĐœŃ‚Đ”Ń€ĐČью...ĐĄĐČŃĐ·Ń‹ĐČĐ°ĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ с ĐœĐ°ĐŒĐž:ВаĐčбДр: +380988541808 ЀДлОĐșс +380689892596 Đ”ĐŒĐžŃ‚Ń€ĐžĐčĐąĐ”Đ»Đ”Ń„ĐŸĐœ: +995592785304 ЀДлОĐșс -

ĐœĐ”Đœ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐżÓ™Ń‚Đ”Ń€Ń–Đœ ŃĐ°Ń‚Đ°ĐŒŃ‹Đœ


here

БАбУМИ, ВКУСНАЯ ЕДА, МЕНЯ УЗНАЛА ПОДПИСЧИЩА, ГРУЗИЯ МОИМ ГЛАЗАМИ

БАбУМИ, ВКУСНАЯ ЕДА, МЕНЯ УЗНАЛА ПОДПИСЧИЩА, ГРУЗИЯ МОИМ ГЛАЗАМИСОбРУДНИЧЕСбВО - katrinchernika@mail.ruĐ’ĐŸĐ·ĐČращаĐč ĐŽĐ”ĐœŃŒĐłĐž Đ·Đ° ĐżĐŸĐșупĐșĐž ĐČ ĐŸĐœĐ»Đ°ĐčĐœ ĐŒĐ°ĐłĐ°Đ·ĐžĐœĐ°Ń… : https://www.kopikot.ru/?r=3257108https://letyshops.ru/soc/?r=22074ĐšĐ°ĐœĐ°Đ» ĐœĐ°ĐŒŃ‹ Đž ĐĐ»ĐžĐœŃ‹ https://www.youtube.com/channel/UCmez...ĐŻ ВĐșĐŸĐœŃ‚Đ°ĐșŃ‚Đ” https://vk.com/clubkatrinchernikaĐŻ ĐČ Đ˜ĐœŃŃ‚Đ°ĐłŃ€Đ°ĐŒ https://instagram.com/katrinchernikaPeriscope - KatrinChernikaĐĄĐ°Đčт гЎД я ĐżĐŸĐșупаю: ĐĐ°Ń‚ŃƒŃ€Đ°Đ»ŃŒĐœŃƒŃŽ ŃƒŃ…ĐŸĐŽĐŸĐČую ĐșĐŸŃĐŒĐ”Ń‚ĐžĐșу: http://nspclub.org/produkciya-nsp/kos...http://nspclub.org/produkciya-nsp/tro...ĐĐ°Ń‚ŃƒŃ€Đ°Đ»ŃŒĐœŃƒŃŽ ĐŽĐ”ĐșĐŸŃ€Đ°Ń‚ĐžĐČĐœŃƒŃŽ ĐșĐŸŃĐŒĐ”Ń‚ĐžĐșу:http://nspclub.org/produkciya-nsp/kos...ĐĐ°Ń‚ŃƒŃ€Đ°Đ»ŃŒĐœŃ‹Đ” ĐČĐžŃ‚Đ°ĐŒĐžĐœŃ‹: http://nspclub.org/produkciya-nsp/bad...ОтзыĐČы ĐŸ ĐșĐŸŃĐŒĐ”Ń‚ĐžĐșĐ” ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸ таĐș жД ĐœĐ°Đčто тут http://irecommend.ru/users/murlyska-0ĐœĐŸŃ ĐżĐ°Ń€Ń‚ĐœĐ”Ń€ĐșĐ° https://youpartnerwsp.com/join?11135ĐœĐŸĐ” ŃƒŃ‚Ń€ĐŸ! ĐĄ ĐŒĐ°Đ»Đ”ĐœŃŒĐșĐžĐŒ Ń€Đ”Đ±Đ”ĐœĐșĐŸĐŒ https://www.youtube.com/watch?v=W5dY2...💜 ИСбОРИЯ ĐœĐžĐ˜Đ„ РОДОВ💜 СхĐČатĐșĐž, Đ±ĐŸĐ»ŃŒ, пДрĐČŃ‹Đ” Ń€ĐŸĐŽŃ‹, ĐœĐŸĐČŃ‹Đ” праĐČОла ĐČ Ń€ĐŸĐŽĐŽĐŸĐŒĐ°Ń… https://www.youtube.com/watch?v=M1pKE...ĐŸĐŸŃ‡Đ”ĐŒŃƒ NSP? https://youtu.be/50VYm6AYtLMПОКУПКИ ОДЕЖДЫ, Terranova, Calliope, Shein, Romwe, ĐŠĐ”ĐœŃ‚Ń€ ĐžĐ±ŃƒĐČь https://www.youtube.com/watch?v=qyo4k...ĐœĐ°ĐœĐžĐșюр ĐłĐ”Đ»ŃŒ лаĐșĐŸĐŒ https://youtu.be/bodniocTf6YĐ”Đ”ĐœŃŒ Đ ĐŸĐ¶ĐŽĐ”ĐœĐžŃ ŃŃ‹ĐœĐ°, ĐżĐŸĐŽĐ°Ń€ĐșĐž ĐœĐ° ĐłĐŸĐŽ, ĐČĐșŃƒŃĐœŃ‹Đ” блюЎа, ĐżŃ€Đ°Đ·ĐŽĐœĐžŃ‡ĐœŃ‹Đč ŃŃ‚ĐŸĐ» https://youtu.be/t97NPOY62w4ĐĐŸĐČĐŸĐłĐŸĐŽĐœĐžĐ” РДцДпты, ĐŸĐŸĐ·ĐŽŃ€Đ°ĐČĐ»Đ”ĐœĐžŃ! https://youtu.be/rp-z7VsruI8Get ready with me & ĐĄĐŸĐ±ĐžŃ€Đ°Đ”ĐŒŃŃ ĐČĐŒĐ”ŃŃ‚Đ” ŃĐŸ ĐŒĐœĐŸĐč https://youtu.be/Pfhl1Y9UuLU -

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐžĐŽĐ”ĐłŃ– Đ¶Ń‹Đ»Đ¶Ń‹ĐŒĐ°ĐčŃ‚Ń‹Đœ ĐŒÒŻĐ»Ń–Đș Đ¶Ó™ĐœĐ” Đ±Đ°Ò“Đ°Đ»Đ°Ń€


here

Georgia Batumi 2018.Наша ĐșĐČартора ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž . rent apartment.

ĐŸĐŸ Ń€Đ”ĐŒĐŸĐœŃ‚Ńƒ ,ĐżĐŸĐșупĐșĐ” ,ĐżŃ€ĐŸĐŽĐ°Đ¶Đ” Đž Đ°Ń€Đ”ĐœĐŽĐ” ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚Đž ĐżĐžŃˆĐžŃ‚Đ”,Đ·ĐČĐŸĐœĐžŃ‚Đ” Viber WhatsApp +995 593-833-366 -

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž пәтДрі


here

MyWay. Georgia. 2016. 21 Mestia - Batumi - Gonio (ĐœĐ”ŃŃ‚ĐžŃ - Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž - Đ“ĐŸĐœĐžĐŸ)

Travel by car. Georgia. Road Mestia - Batumi - GonioĐ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. Đ”ĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° ĐœĐ”ŃŃ‚ĐžŃ - Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž - Đ“ĐŸĐœĐžĐŸ. -

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ŃƒĐ°Ò›Ń‹Ń‚Ń‹ĐœĐŽĐ° ĐŒĐ”ĐœŃˆŃ–Đș


here

ĐĐłĐ”ĐœŃ‚ŃŃ‚ĐČĐŸ ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚Đž ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžŃ Real Estate Batumi, #2945, Boulevard Residence

www.realestatebatumi.com(+995) 598 206 977 /Viber, Whatsapp, mobile, imessages/ruslans@realestatebatumi.com -

ĐœĐ”Đœ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐžĐŽĐ”ĐłŃ– Đ¶Đ°ÒŁĐ° Ò“ĐžĐŒĐ°Ń€Đ°Ń‚Ń‚Đ°Ń€ĐŽĐ° пәтДр ŃĐ°Ń‚Đ°ĐŒŃ‹Đœ


here

йбОлОсО Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐœĐ° ĐŒĐ°ŃˆĐžĐœĐ”.Đ”ĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° ĐŽĐŸ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž.На ĐŒĐŸŃ€Đ”. Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ / Georgia

йбОлОсО Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐœĐ° ĐŒĐ°ŃˆĐžĐœĐ”.КрасоĐČая ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° ĐœĐ° ĐŒĐŸŃ€Đ” ĐŽĐŸ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ.Ну ĐČĐŸŃ‚ ĐŒŃ‹ ĐœĐ°ĐșĐŸĐœĐ”Ń† ĐżĐŸŃĐ”Ń‚ĐžĐ»Đž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ / Georgia, ĐșрасоĐČĐ”Đčшую ŃŃ‚Ń€Đ°ĐœŃƒ с прДĐșŃ€Đ°ŃĐœŃ‹ĐŒĐž Đ¶ĐžŃ‚Đ”Đ»ŃĐŒĐž Đž ĐžĐ·ŃƒĐŒĐžŃ‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸĐč ĐżŃ€ĐžŃ€ĐŸĐŽĐŸĐč. ДажД ĐČ ĐŸĐșŃ‚ŃĐ±Ń€Đ” ĐŒĐœĐ” ŃƒĐŽĐ°Đ»ĐŸŃŃŒ ĐżĐŸĐșупаться ĐœĐ° ĐŒĐŸŃ€Đ” ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž ĐżĐŸĐ”ŃŃ‚ŃŒ Đ“Ń€Đ°ĐœĐ°Ń‚ ĐżŃ€ŃĐŒĐŸ с ĐČДтĐșĐž ЎДрДĐČĐ°!!! ĐșĐŸ ĐŒĐœĐ”:Đ“ĐŽĐ” ĐŽŃ‘ŃˆĐ”ĐČĐŸ Đ°Ń€Đ”ĐœĐŽĐŸĐČать ĐŒĐ°ŃˆĐžĐœŃƒ ĐČ ĐąĐ±ĐžĐ»ĐžŃĐž бДз Đ»ĐžĐŒĐžŃ‚Đ° ĐżŃ€ĐŸĐ±Đ”ĐłĐ°?Đ“ĐŽĐ” ĐČĐ·ŃŃ‚ŃŒ ĐžĐœŃ‚Đ”Ń€ĐœĐ”Ń‚?КаĐșĐŸĐ” таĐșсО ĐČŃ‹Đ·ĐČать Đž ĐșĐ°Đș?Đ“ĐŽĐ” ĐŸŃ‚ĐČĐ”ĐŽĐ°Ń‚ŃŒ ĐČĐșŃƒŃĐœŃƒŃŽ ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșую ДЎу?________ĐŸĐŸ ĐČĐŸĐżŃ€ĐŸŃĐ°ĐŒ ĐżĐŸĐ»ŃƒŃ‡Đ”ĐœĐžŃ ĐšĐ”ĐœĐłĐ”ĐœŃĐșĐŸĐč ĐČОзы,ĐżĐžŃˆĐžŃ‚Đ” ĐŒĐœĐ” ĐœĐ° ĐżĐŸŃ‡Ń‚Ńƒ Muzhbatulinildar@gmail.com ОлО ĐČ ŃĐŸŃ†.сДтО.https://www.instagram.com/muzhbatulin/ ĐŒĐŸĐč ĐžĐœŃŃ‚Đ°ĐłŃ€Đ°ĐŒ VK https://vk.com/id265657363 OK https://ok.ru/profile/118111169741 F http://bit.ly/2yCu9eT___ĐœĐ”ĐœŃ Đ·ĐŸĐČут Đ˜Đ»ŃŒĐŽĐ°Ń€. ĐŻ ĐŸŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČую Đž ĐŽĐ”Đ»ŃŽŃŃŒ ĐŸĐ± ŃŃ‚ĐŸĐŒ ĐČ ŃĐČĐŸĐžŃ… ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ. ĐŁ ĐœĐ”ĐœŃ Đ”ŃŃ‚ŃŒ Đ·Đ°ĐŒĐ”Ń‡Đ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœŃ‹Đč ŃŃ‹ĐœĐŸĐș https://www.youtube.com/user/MrEliksirĐ° Дщё ĐŒŃ‹ с Đ»ŃŽĐ±ĐžĐŒĐŸĐč Đ¶ĐŽŃ‘ĐŒ ĐČŃ‚ĐŸŃ€ĐŸĐłĐŸ Đž ŃĐŸĐ±ĐžŃ€Đ°Đ”ĐŒ ĐČсю ĐžĐœŃ„ĐŸŃ€ĐŒĐ°Ń†ĐžŃŽ ĐŸ Ń‚ĐŸĐŒ ĐșĐ°Đș Ń€ĐŸĐŽĐžŃ‚ŃŒ ĐČ ĐĄĐšĐ, таĐș Ń‡Ń‚ĐŸ Đ”ĐŽĐžĐœĐŸĐŒŃ‹ŃˆĐ»Đ”ĐœĐœĐžĐșĐž ĐżŃ€ĐžŃĐŸĐ”ĐŽĐžĐœŃĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ.ДаĐČĐ°ĐčŃ‚Đ” ĐŸĐ±ĐŒĐ”ĐœĐžĐČаться ĐžĐœŃ‚Đ”Ń€Đ”ŃĐœŃ‹ĐŒĐž ĐČĐżĐ”Ń‡Đ°Ń‚Đ»Đ”ĐœĐžŃĐŒĐž Đž ĐżĐŸĐ·ĐœĐ°ĐœĐžŃĐŒĐž.__ĐŸŃ€ĐŸĐŽĐŸĐ»Đ¶Đ”ĐœĐžĐ” ŃĐ»Đ”ĐŽŃƒĐ”Ń‚...Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, ĐŽĐŸ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, тбОлОсО Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, ĐČ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Оз тбОлОсО ĐČ Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž#тбОлОсО #Đ±Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž #ĐŒĐ°ŃˆĐžĐœĐ” #ĐŽĐŸĐ”Ń…Đ°Ń‚ŃŒ#йбОлОсО #Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž #ĐĐ°ĐœĐ°ŃˆĐžĐœĐ” #йбОлОсО #Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž #Đ’Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž #Đ’Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐžĐĐ°ĐœĐ°ŃˆĐžĐœĐ” #Đ˜Đ·ĐąĐ±ĐžĐ»ĐžŃĐžĐ’Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž #КаĐșĐ”ĐŸĐ”Ń…Đ°Ń‚ŃŒĐ”ĐŸĐ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž -

Nieruchomoƛć reklamowa w batumi


here

10 Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ, Đ“ĐŸŃ€Đž Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, 2017 ĐłĐŸĐŽ, Đ»Đ”Ń‚ĐœĐžĐ” ĐșĐ°ĐœĐžĐșŃƒĐ»Ń‹, ĐżŃ€ĐŸĐŽĐŸĐ»Đ¶Đ”ĐœĐžĐ”!

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ, Đ“ĐŸŃ€Đž Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, 2017 ĐłĐŸĐŽ, Đ»Đ”Ń‚ĐœĐžĐ” ĐșĐ°ĐœĐžĐșŃƒĐ»Ń‹, ĐżŃ€ĐŸĐŽĐŸĐ»Đ¶Đ”ĐœĐžĐ”! -

Nieruchomoƛci w batumi serbin


here

Đ˜ĐłŃ€ĐŸĐČĐŸĐč Đ°ĐČŃ‚ĐŸĐŒĐ°Ń‚ "ĐšŃ€Đ°Đœ-ĐŒĐ°ŃˆĐžĐœĐ°" ĐżĐŸ-ĐłŃ€ŃƒĐ·ĐžĐœŃĐșĐž, Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ, 02.03.2015

ĐĄĐœŃŃ‚ĐŸ 02.03.2015 ĐŸĐșĐŸĐ»ĐŸ 17.01Đ‘ĐŸĐ»ŃŒŃˆĐ” ĐžĐœŃ‚Đ”Ń€Đ”ŃĐœŃ‹Ń… ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ Оз Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž: http://goo.gl/qyQfVb ĐŸĐŸĐŽĐżĐžŃĐ°Ń‚ŃŒŃŃ ĐœĐ° ĐșĐ°ĐœĐ°Đ»: http://goo.gl/JoS1ro Đ’ĐžĐŽĐ”ĐŸ Оз Ń€Đ”ĐłĐžĐŸĐœĐŸĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž: Đ˜ĐŒĐ”Ń€Đ”Ń‚ĐžŃ (Кутаосо Đž ĐŸĐșŃ€Đ”ŃŃ‚ĐœĐŸŃŃ‚Đž): http://goo.gl/pddIoM ĐĐŽĐ¶Đ°Ń€ĐžŃ (ĐłĐŸŃ€ĐœĐ°Ń ЎДрДĐČĐœŃ, Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đž ĐŸĐșŃ€Đ”ŃŃ‚ĐœĐŸŃŃ‚Đž): http://goo.gl/GVHEqg Đ“ĐŸŃ€ĐœŃ‹Đč раĐčĐŸĐœ Рача: http://goo.gl/mPlppP ĐĄĐ°ĐŒĐ”ĐłŃ€Đ”Đ»ĐŸ: http://goo.gl/yFZOxd йбОлОсО: http://goo.gl/cr8BZf ПраĐČĐŸŃĐ»Đ°ĐČĐœŃ‹Đ” Ń…Ń€Đ°ĐŒŃ‹ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž: http://goo.gl/0GP6kC Đ’ĐšĐŸĐœŃ‚Đ°ĐșŃ‚Đ”: http://goo.gl/YEk19v Facebook: http://goo.gl/0u3yqe Twitter: http://goo.gl/LlgHXL Google+: http://goo.gl/mx2wT0 -

Gruzja batumi nieruchomoƛci


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. Đ˜ŃŽĐœŃŒ 2018. Đ”Đ”ĐœŃŒ трДтОĐč. Đ’Đ”Đ»ĐŸĐżŃ€ĐŸĐłŃƒĐ»ĐșĐ° ĐżĐŸ ĐœĐ°Đ±Đ”Ń€Đ”Đ¶ĐœĐŸĐč.

-

Gruzja nieruchomoƛci w batumi


here

8 часть. Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ. Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐŸĐ”Ń€ĐČŃ‹Đ” сĐșŃ€ĐŸĐŒĐœŃ‹Đ” ĐŽĐœĐž. ĐœĐŸŃ€Đ”! Đ€ĐŸĐœŃ‚Đ°ĐœŃ‹!

18-19.06.16 ĐŸĐ”Ń€ĐČŃ‹Đ” ĐœĐ”ŃƒĐČĐ”Ń€Đ”ĐœĐœŃ‹Đ” шагО ĐżĐŸ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐŸŃ€ĐžĐ”Đ·ĐŽ Đș ĐŒĐŸŃ€ŃŽ Đž аЮаптацоя :) -

Nieruchomoƛci w gruzji w batumi


here

ĐŸŃ€ĐŸ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ЗаĐșĐ°ĐœŃ‡ĐžĐČĐ°Đ”Ń‚ŃŃ ŃŃ‚Ń€ĐŸĐžŃ‚Đ”Đ»ŃŒŃŃ‚ĐČĐŸ ĐœĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐž Đ“ĐŸŃ€ĐžĐ·ĐŸĐœŃ‚ 2. ĐĐ°Ń‡ĐžĐœĐ°ŃŽŃ‚ŃŃ ĐœĐ°Ń€ŃƒĐ¶ĐœŃ‹Đ” Ń€Đ°Đ±ĐŸŃ‚Ń‹.

ĐĐŸĐČĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐčĐșĐ° Đ“ĐŸŃ€ĐžĐ·ĐŸĐœŃ‚ 2. ĐŠĐ”ĐœĐ° ĐŸŃ‚ 750$ Đ·Đ° ĐșĐČ.ĐŒĐĐ°Ńˆ саĐčт:http://www.1stbatumi.com/Instagram:https://www.instagram.com/1stbatumi/Facebook: https://www.facebook.com/1stBatumi/VK: https://vk.com/1stbatumiTelegram:https://t.me/firstbatumiWhatsApp/Viber:+995 597 07 1133+995 568 70 24 45 -

Cent punkt nieruchomoƛci w batumi


here

Wine weekend in Batumi 2017. Đ’ĐžĐœĐœŃ‹Đč фДстОĐČĐ°Đ»ŃŒ ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž 2017

-

Sprzedaję mieszkania w novostroiki batumi na ulicy firosmani


here

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ Đ˜ŃŽĐ»ŃŒ 2017 ĐŸĐ”Ń‰Đ”Ń€Đ° ĐŸŃ€ĐŸĐŒĐ”Ń‚Đ”Ń ЗаĐșŃƒĐżĐ°Đ”ĐŒŃŃ ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đ˜Ń‚ĐŸĐł

ЗаĐșĐ»ŃŽŃ‡ĐžŃ‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐ°Ń часть ĐœĐ°ŃˆĐ”ĐłĐŸ ĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČоя ĐČ ŃĐŸĐ»ĐœĐ”Ń‡ĐœŃƒŃŽ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ! ИзĐČĐžĐœĐžŃ‚Đ” Đ·Đ° ĐżĐ°Đ»ŃŒŃ†Ń‹ ĐČ ĐșаЮрах! -

Elitarna nieruchomoƛć batumi


here

BMW E46 M3 Drift Georgia Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ბათუმი Batumi Manuchar Beridze

MANUCHAR BERIDZE TETE -

Forum nieruchomoƛci batumi


here

KarelinTV - ВыпусĐș №19 ГРУЗИЯ | БИЗНЕС МОЛОДОСбЬ | бРЕНИНГ бРЕНЕРОВ | БАбУМИ

В ŃŃ‚ĐŸĐŒ ĐČыпусĐșĐ” ĐČы уĐČОЎОтД, ĐșĐ°Đș ĐżŃ€ĐŸŃ…ĐŸĐŽĐžĐ» "ĐąŃ€Đ”ĐœĐžĐœĐł Ń‚Ń€Đ”ĐœĐ”Ń€ĐŸĐČ" - "Đ‘ĐžĐ·ĐœĐ”Ń ĐœĐŸĐ»ĐŸĐŽĐŸŃŃ‚Đž" ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž ĐČ ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽĐ” Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. ĐœĐœĐŸĐłĐžĐ” ŃƒŃ‡Đ°ŃŃ‚ĐœĐžĐșĐž ŃŃ‚ĐŸĐłĐŸ Đ±ĐžĐ·ĐœĐ”Ń-Ń‚Ń€Đ”ĐœĐžĐœĐłĐ° Đ°Ń‚Ń‚Đ”ŃŃ‚ĐŸĐČĐ°Đ»ĐžŃŃŒ ĐœĐ° "ĐąĐžĐłŃ€ĐŸĐČ" - "Đ‘ĐžĐ·ĐœĐ”Ń ĐœĐŸĐ»ĐŸĐŽĐŸŃŃ‚Đž" Đž ĐżĐŸĐ»ŃƒŃ‡ĐžĐ»Đž ĐČĐŸĐ·ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐČДстО группы ĐœĐ°Ń‡ĐžĐœĐ°ŃŽŃ‰ĐžŃ… ĐżŃ€Đ”ĐŽĐżŃ€ĐžĐœĐžĐŒĐ°Ń‚Đ”Đ»Đ”Đč ĐŽĐŸ ĐŽĐŸŃŃ‚ĐžĐ¶Đ”ĐœĐžŃ ĐžĐŒĐž пДрĐČых Ń€Đ”Đ·ŃƒĐ»ŃŒŃ‚Đ°Ń‚ĐŸĐČ ĐČ Đ±ĐžĐ·ĐœĐ”ŃĐ”. ĐĐ”ĐșĐŸŃ‚ĐŸŃ€Ń‹Đ” ĐżĐŸĐŽŃ‚ĐČДрЎОлО статус Ń‚Ń€Đ”ĐœĐ”Ń€ĐŸĐČ, ĐœĐ”ĐșĐŸŃ‚ĐŸŃ€Ń‹Đ” ĐżĐŸĐČысОлО сĐČĐŸĐč статус ĐŽĐŸ ВИП-Ń‚Ń€Đ”ĐœĐ”Ń€Đ°. И ĐČсД ŃŃ‚ĐŸ ĐżŃ€ĐŸŃ…ĐŸĐŽĐžĐ»ĐŸ ĐČ Đ°Ń‚ĐŒĐŸŃŃ„Đ”Ń€Đ” Ń€Đ°ĐŽĐŸŃŃ‚Đž, ĐČĐ”ŃĐ”Đ»ŃŒŃ Đž ĐżĐŸĐŽĐŽĐ”Ń€Đ¶ĐșĐž ĐœĐ°ŃŃ‚Đ°ĐČĐœĐžĐșĐŸĐČ. ĐŸĐŸĐ»ŃƒŃ‡ĐžĐ»ĐŸŃŃŒ ĐżŃ€ĐžŃŃ‚ĐœĐŸ Đž ĐżĐŸĐ»Đ”Đ·ĐœĐŸ. ĐœĐœĐŸĐłĐžĐ” Оз ŃƒŃ‡Đ°ŃŃ‚ĐœĐžĐșĐŸĐČ ĐżŃ€ĐŸĐŽĐŸĐ»Đ¶ĐžĐ»Đž сĐČĐŸĐ” прДбыĐČĐ°ĐœĐžĐ” ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž ĐœĐ° ĐżŃ€ĐŸĐłŃ€Đ°ĐŒĐŒĐ” "ĐŸŃ€ĐŸĐ±ŃƒĐ¶ĐŽĐ”ĐœĐžĐ”".FaceBook: https://www.facebook.com/profile.php?...ВК: https://vk.com/id28342117 -

Pchli targ w batumi


here

ĐšĐ°ĐœĐ°Ń‚ĐœĐ°Ń Đ”ĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž (Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ) с Đ”Đ”Ń‚ŃŒĐŒĐž. ĐžĐ±Đ·ĐŸŃ€, ĐŠĐ”ĐœŃ‹ Đž ВоЮы ĐšĐ°ĐœĐ°Ń‚ĐșĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž

https://goo.gl/fDd1cH - Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ с Đ”Đ”Ń‚ŃŒĐŒĐž ĐœĐ° ĐœĐ°ŃˆĐžĐœĐ”https://goo.gl/pKhm9h - Нашо ПроĐșĐ»ŃŽŃ‡Đ”ĐœĐžŃ с Đ”Đ”Ń‚ŃŒĐŒĐžhttps://goo.gl/G3cxKz - ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ ДЛЯ ĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČĐžĐč с Đ”Đ”Ń‚ŃŒĐŒĐžĐĐ° ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ ĐżĐŸĐșĐ°Đ·Đ°ĐœĐ° ĐșĐ°ĐœĐ°Ń‚ĐœĐ°Ń ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐ° ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž (Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ). Мы ĐżĐŸŃŃ‚Đ°Ń€Đ°Đ»ĐžŃŃŒ ŃĐŽĐ”Đ»Đ°Ń‚ŃŒ ĐŒĐ°ĐșŃĐžĐŒĐ°Đ»ŃŒĐœĐŸ ĐżĐŸĐŽŃ€ĐŸĐ±ĐœŃ‹Đč ĐŸĐ±Đ·ĐŸŃ€ ĐșĐ°ĐœĐ°Ń‚ĐœĐŸĐč ĐŽĐŸŃ€ĐŸĐłĐž ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, рассĐșазалО ĐżŃ€ĐŸ Ń†Đ”ĐœŃ‹, ĐżŃ€ĐŸ плюсы Đž ĐŒĐžĐœŃƒŃŃ‹ Đž, ĐșĐŸĐœĐ”Ń‡ĐœĐŸ жД, ĐżĐŸĐșазалО ĐČоЮы ĐœĐ° ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž с ĐČŃ‹ŃĐŸŃ‚Ń‹ ĐżŃ‚ĐžŃ‡ŃŒĐ”ĐłĐŸ ĐżĐŸĐ»Đ”Ń‚Đ°.ĐžĐ±ŃĐ·Đ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸ ĐżĐŸĐŽĐżĐžŃŃ‹ĐČĐ°ĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ ĐœĐ° ĐœĐ°Ńˆ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ»: https://goo.gl/KkTcNKА таĐș жД ĐŽĐŸĐ±Đ°ĐČĐ»ŃĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ ĐČ ĐŽŃ€ŃƒĐ·ŃŒŃ ĐČ ĐŽŃ€ŃƒĐłĐžŃ… ŃĐŸŃ†. ŃĐ”Ń‚ŃŃ…: ĐąĐ”Đ»Đ”ĐłŃ€Đ°ĐŒ: https://t.me/kidsinbagsĐ˜ĐœŃŃ‚Đ°ĐłŃ€Đ°ĐŒ: https://www.instagram.com/kidsinbags.ru Đ’ĐšĐŸĐœŃ‚Đ°ĐșŃ‚Đ”: https://vk.com/kidsinbags ĐžĐŽĐœĐŸĐșĐ»Đ°ŃŃĐœĐžĐșĐž: https://ok.ru/kidsinbags И Đ·Đ°Ń…ĐŸĐŽĐžŃ‚Đ” ĐœĐ° ĐœĐ°Ńˆ ĐżĐŸĐ»Đ”Đ·ĐœŃ‹Đč саĐčт ĐŸ ĐłĐ°Ń€ĐŒĐŸĐœĐžŃ‡ĐœĐŸĐč Đ¶ĐžĐ·ĐœĐž с ĐŽĐ”Ń‚ŃŒĐŒĐž: http://kidsinbags.ru ĐŸĐŸĐșупаĐčŃ‚Đ” с ĐșŃŃˆĐ±ŃĐșĐŸĐŒ ĐČ ĐžĐœŃ‚Đ”Ń€ĐœĐ”Ń‚ ĐŒĐ°ĐłĐ°Đ·ĐžĐœĐ°Ń… (РЕКОМЕНДУЕМ!): https://goo.gl/L3K8UwЛучшая бОржа ĐšŃ€ĐžĐżŃ‚ĐŸĐČалют: https://goo.gl/PjYQEWМора ĐČĐ°ĐŒ Đž ĐŽĐŸĐ±Ń€Đ°! -

Nieruchomoƛci w recenzjach batumi


here

ĐĄĐ°ĐŒŃ‹Đ” ĐżĐŸĐżŃƒĐ»ŃŃ€ĐœŃ‹Đ” ĐșŃƒŃ€ĐŸŃ€Ń‚Ń‹ ĐŒĐžŃ€Đ°: Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ: Đ“ĐŸŃ€ĐŸĐŽ-ŃĐŸĐ»ĐœŃ†Đ” жЎДт Вас

ĐĄĐ°ĐŒŃ‹Đ” Đ·ĐœĐ°ĐŒĐ”ĐœĐžŃ‚Ń‹Đ” ĐșŃƒŃ€ĐŸŃ€Ń‚Ń‹ ĐŒĐžŃ€Đ°: Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ: ГлаĐČĐœŃ‹Đč Ń‡Đ”Ń€ĐœĐŸĐŒĐŸŃ€ŃĐșĐžĐč ĐșŃƒŃ€ĐŸŃ€Ń‚ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐžĐĄŃ‚ĐŸĐ»ĐžŃ†Đ° АЎжарОО Đž глаĐČĐœŃ‹Đč Ń‡Đ”Ń€ĐœĐŸĐŒĐŸŃ€ŃĐșĐžĐč ĐșŃƒŃ€ĐŸŃ€Ń‚ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐżĐŸĐŽĐŸĐ±Đ”Đœ ĐŒĐŸĐ»ĐŸĐŽĐŸĐŒŃƒ ĐČĐžĐœŃƒ: Đ±Đ”Đ·Đ·Đ°Đ±ĐŸŃ‚ĐœŃ‹Đč, Đ±Đ»Đ°ĐłĐŸŃƒŃ…Đ°ŃŽŃ‰ĐžĐč, сĐČĐŸĐ±ĐŸĐŽĐœŃ‹Đč Đž ĐżŃŒŃĐœŃŃ‰ĐžĐč. Đ­Ń‚ĐŸŃ‚ ĐžĐœŃ‚Đ”Ń€ĐœĐ°Ń†ĐžĐŸĐœĐ°Đ»ŃŒĐœŃ‹Đč ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽ-ŃĐŸĐ»ĐœŃ†Đ” ŃĐ»ĐŸĐČĐœĐŸ ŃˆĐ°Đ»ĐŸĐČлОĐČыĐč (Đž ĐŸĐ±ĐŸĐ¶Đ°Đ”ĐŒŃ‹Đč) ĐŒĐ»Đ°ĐŽŃˆĐžĐč Ń€Đ”Đ±Đ”ĐœĐŸĐș ĐČ ĐŽĐŸĐ±Ń€ĐŸĐżĐŸŃ€ŃĐŽĐŸŃ‡ĐœĐŸĐč ŃĐ”ĐŒŃŒĐ” — Đž ĐżĐŸĐ¶ŃƒŃ€ĐžŃ‚ŃŒ бы ĐœĐ°ĐŽĐŸ Đ·Đ° ĐżŃ€ĐŸĐșĐ°Đ·Ń‹, Ń‚ĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ ĐœŃƒ ŃĐŸĐČŃĐ”ĐŒ ĐœĐ” ĐżĐŸĐ»ŃƒŃ‡Đ°Đ”Ń‚ŃŃ ŃĐ”Ń€ĐŽĐžŃ‚ŃŒŃŃ ĐœĐ° ĐŸŃ‡Đ°Ń€ĐŸĐČĐ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœŃƒŃŽ Ń„ĐžĐ·ĐžĐŸĐœĐŸĐŒĐžŃŽ. Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž — ĐŸĐ»ĐžŃ†Đ”Ń‚ĐČĐŸŃ€Đ”ĐœĐžĐ” ŃĐŸĐČŃ€Đ”ĐŒĐ”ĐœĐœĐŸĐč Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž. Đ•ĐłĐŸ прДĐșŃ€Đ°ŃĐœŃ‹Đ” ĐżĐ»ŃĐ¶Đž ĐČ Ń€Đ°ĐČĐœĐŸĐč ŃŃ‚Đ”ĐżĐ”ĐœĐž ĐœĐ°ĐČĐŸĐŽĐœĐ”ĐœŃ‹ Đ”ĐČŃ€ĐŸĐżĐ”ĐčŃ†Đ°ĐŒĐž, руссĐșĐžĐŒĐž Đž ŃĐŸŃĐ”ĐŽŃĐŒĐž ĐżĐŸ КаĐČĐșазу, ĐœĐŸŃ‡ĐœŃ‹Đ” ĐșĐ»ŃƒĐ±Ń‹ ĐżŃ€ĐžĐœĐžĐŒĐ°ŃŽŃ‚ Đ»ŃƒŃ‡ŃˆĐžŃ… ЎОЎжДДĐČ ĐżĐ»Đ°ĐœĐ”Ń‚Ń‹, ĐČ ĐŸŃ‚Đ”Đ»ŃŃ… прДЎлагают ĐșачДстĐČĐ”ĐœĐœŃ‹Đč сДрĐČОс, Đ° ĐČ Ń€Đ”ŃŃ‚ĐŸŃ€Đ°ĐœĐ°Ń… — ĐČĐșŃƒŃĐœĐ”ĐčшОД блюЎа ĐœĐ°Ń†ĐžĐŸĐœĐ°Đ»ŃŒĐœĐŸĐč ĐșŃƒŃ…ĐœĐž. ĐšŃ€ĐŸĐŒĐ” ĐżŃ€ĐŸŃ‡Đ”ĐłĐŸ, Đ·ĐŽĐ”ŃŃŒ ĐżĐŸ-ĐżŃ€Đ”Đ¶ĐœĐ”ĐŒŃƒ Đ»ŃŽĐ±ŃŃ‚ Đž Đ¶ĐŽŃƒŃ‚ ĐœĐ°ŃˆĐ”ĐłĐŸ брата, ĐœĐ”ĐČĐ·ĐžŃ€Đ°Ń ĐœĐž ĐœĐ° ĐșĐ°ĐșОД ĐżĐŸĐ»ĐžŃ‚ĐžŃ‡Đ”ŃĐșОД огры. ĐąŃƒŃ€ĐžŃŃ‚ĐŸĐČ ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž проĐČлДĐșают ĐœĐ” Ń‚ĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ Ń…ĐŸŃ€ĐŸŃˆĐžĐč сДрĐČОс, ласĐșĐŸĐČĐŸĐ” ŃĐŸĐ»ĐœŃ‹ŃˆĐșĐŸ Đž чОстДĐčшОД ĐżĐ»ŃĐ¶Đž с ĐżŃ€ĐŸĐ·Ń€Đ°Ń‡ĐœĐŸĐč ĐČĐŸĐŽĐŸĐč. Đ˜ĐœŃ‚Đ”Ń€Đ”Ń прДЎстаĐČĐ»ŃĐ”Ń‚ таĐșжД Đ±ĐŸĐłĐ°Ń‚Đ°Ń ĐžŃŃ‚ĐŸŃ€ĐžŃ ŃŃ‚ĐŸĐłĐŸ ĐŒĐ”ŃŃ‚Đ° Đž Đ»ŃŽĐ±ĐŸĐżŃ‹Ń‚ĐœŃ‹Đ” ĐŽĐŸŃŃ‚ĐŸĐżŃ€ĐžĐŒĐ”Ń‡Đ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸŃŃ‚Đž. ĐšŃ€ĐŸĐŒĐ” Ń‚ĐŸĐłĐŸ, ĐČ ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽĐ” Đž ĐŸĐșŃ€Đ”ŃŃ‚ĐœĐŸŃŃ‚ŃŃ… Đ”ŃŃ‚ŃŒ ĐČсД ĐČĐŸĐ·ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸŃŃ‚Đž ĐŽĐ»Ń Đ°ĐșтоĐČĐœĐŸĐłĐŸ ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń…Đ° — Đ·Đ°ĐœŃŃ‚ĐžĐč ĐŽĐ°ĐčĐČĐžĐœĐłĐŸĐŒ Đž ĐČĐŸĐŽĐœŃ‹ĐŒĐž ĐČĐžĐŽĐ°ĐŒĐž ŃĐżĐŸŃ€Ń‚Đ°.ĐœĐœĐŸĐłĐŸ ĐžĐœŃ‚Đ”Ń€Đ”ŃĐœĐŸĐłĐŸ ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ ĐŸ Ń‚ŃƒŃ€ĐžĐ·ĐŒĐ” Đž ĐżŃƒŃ‚Đ”ŃˆĐ”ŃŃ‚ĐČоях ĐœĐ° ĐŒĐŸĐ”ĐŒ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ»Đ” https://www.youtube.com/channel/UCRqE... ĐŸĐžĐ”ĐŸĐ˜ĐĄĐ«Đ’ĐĐ™ĐąĐ•ĐĄĐŹ -

Nieruchomoƛci w gruzji batumi


here

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž Ń„ĐŸĐœŃ‚Đ°Đœ чачо - Alcohol fountain tower in Batumi Georgia

В Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐŸŃ‚ĐșрылО ĐČ ĐłĐŸŃ€ĐŸĐŽĐ” Đ±Đ°ŃˆĐœŃŽ-Ń„ĐŸĐœŃ‚Đ°Đœ, Оз ĐșĐŸŃ‚ĐŸŃ€ĐŸĐč Đ±ŃƒĐŽĐ”Ń‚ Đ±ĐžŃ‚ŃŒ ĐČĐžĐœĐŸĐłŃ€Đ°ĐŽĐœĐ°Ń ĐČĐŸĐŽĐșĐ° чача !«ВсД жДлающОД, ĐœĐ°ŃˆĐž ĐłĐŸŃ€ĐŸĐ¶Đ°ĐœĐ”, ĐžĐœĐŸŃŃ‚Ń€Đ°ĐœĐœŃ‹Đ” ĐłĐŸŃŃ‚Đž ОлО туросты Đ±ŃƒĐŽŃƒŃ‚ ĐžĐŒĐ”Ń‚ŃŒ ĐČĐŸĐ·ĐŒĐŸĐ¶ĐœĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐżĐŸĐżŃ€ĐŸĐ±ĐŸĐČать Ń‡Đ°Ń‡ŃƒÂ». Чача Đ±ŃƒĐŽĐ”Ń‚ Đ»ĐžŃ‚ŃŒŃŃ раз ĐČ ĐœĐ”ĐŽĐ”Đ»ŃŽ ĐœĐ° ĐżŃ€ĐŸŃ‚ŃĐ¶Đ”ĐœĐžĐž 15 ĐŒĐžĐœŃƒŃ‚. ĐĄŃ‚Ń€ĐŸĐžŃ‚Đ”Đ»ŃŒŃŃ‚ĐČĐŸ «ЧачО-ĐąĐ°ŃƒŃŃ€Đ°Â» ĐČŃ‹ŃĐŸŃ‚ĐŸĐč ĐČ 25 ĐŒĐ”Ń‚Ń€ĐŸĐČ ĐŸĐ±ĐŸŃˆĐ»ĐŸŃŃŒ ĐŒŃŃ€ĐžĐž Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž ĐČ $490 тысяч. ĐŸŃ€ĐžĐ”Đ·Đ¶Đ°ĐčŃ‚Đ” поть чачу ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž с http://www.Gudauritours.comХлДЎОтД Đ·Đ° тур ĐœĐŸĐČĐŸŃŃ‚ŃĐŒĐž Оз Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžĐž Đž Đ·ĐžĐŒĐŸĐč Đž Đ»Đ”Ń‚ĐŸĐŒ ВĐșĐŸĐœŃ‚Đ°ĐșŃ‚Đ” http://vk.com/gudauritoursНа ĐžĐŽĐœĐŸĐșĐ»Đ°ŃŃĐœĐžĐșах http://odnoklassniki.ru/vseogruziiВ Facebook http://fb.com/GudauritoursĐżĐŸĐŽĐżĐžŃŃ‹ĐČĐ°ĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ ĐœĐ° ĐœĐ°Ńˆ ĐČĐžĐŽĐ”ĐŸ ĐșĐ°ĐœĐ°Đ» http://youtube.com/gudauritourscom -

Wynajmij mieszkanie w batumi w gruzji


here

გია ნიკოლაძე batumi БАбУМИ ბათუმი nikolshow video klip gia nikoladze

-

Apartamenty od deweloperĂłw w batumi


here

Batumi ĐĄĐ”ĐłĐŸĐŽĐœŃ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž яĐČĐ»ŃĐ”Ń‚ŃŃ ĐČĐ°Đ¶ĐœĐ”ĐčŃˆĐžĐŒ ĐșŃƒĐ»ŃŒŃ‚ŃƒŃ€ĐœŃ‹ĐŒ, эĐșĐŸĐœĐŸĐŒĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐŒ Đž Ń‚ŃƒŃ€ĐžŃŃ‚ĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐŒ Ń†Đ”ĐœŃ‚Ń€ĐŸĐŒ

-

Kupić mieszkanie w batumi bez poƛredników


here

Купоть ĐșĐČартору ĐœĐ° ĐżĐŸĐ±Đ”Ń€Đ”Đ¶ŃŒĐ” Đ§Đ”Ń€ĐœĐŸĐłĐŸ ĐŒĐŸŃ€Ń! Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ! Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž! Đ“ĐŸŃ‚ĐŸĐČыĐč ĐŽĐŸĐŒ!

Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž – ĐżĐŸĐżŃƒĐ»ŃŃ€ĐœŃ‹Đč Ń‡Đ”Ń€ĐœĐŸĐŒĐŸŃ€ŃĐșĐžĐč ĐșŃƒŃ€ĐŸŃ€Ń‚ с Ń†Đ”Đ»Đ”Đ±ĐœŃ‹ĐŒ ĐČĐŸĐ·ĐŽŃƒŃ…ĐŸĐŒ, ĐșрасоĐČĐ”ĐčшДĐč ĐżŃ€ĐžŃ€ĐŸĐŽĐŸĐč, разĐČĐžŃ‚ĐŸĐč Ń‚ŃƒŃ€ĐžŃŃ‚ĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐŸĐč ĐžĐœŃ„Ń€Đ°ŃŃ‚Ń€ŃƒĐșŃ‚ŃƒŃ€ĐŸĐč Đž ĐșŃƒĐżĐ°Đ»ŃŒĐœŃ‹ĐŒ ŃĐ”Đ·ĐŸĐœĐŸĐŒ с ĐŒĐ°Ń ĐżĐŸ ĐŸĐșŃ‚ŃĐ±Ń€ŃŒ. Đ“ĐŸŃ€ĐŸĐŽ Ń€Đ°ŃĐżĐŸĐ»ĐŸĐ¶Đ”Đœ ĐœĐ° КахабДрсĐșĐŸĐč ĐœĐžĐ·ĐŒĐ”ĐœĐœĐŸŃŃ‚Đž, ĐČ 2-3 ĐŒĐ”Ń‚Ń€Đ°Ń… ĐŸŃ‚ ŃƒŃ€ĐŸĐČĐœŃ ĐŒĐŸŃ€Ń. Đ€ĐŸŃ€ĐŒĐ° ĐœĐžĐ·ĐŒĐ”ĐœĐœĐŸŃŃ‚Đž ĐœĐ°ĐżĐŸĐŒĐžĐœĐ°Đ”Ń‚ ĐżĐŸĐ»ŃƒĐŒĐ”ŃŃŃ†, ĐșĐŸŃ‚ĐŸŃ€Ń‹Đč Ń€Đ°ŃŃ‚ŃĐœŃƒŃ‚ ĐœĐ° 7 ĐșĐŒ с сДĐČДра ĐœĐ° запаЎ. ĐžŃĐœĐŸĐČĐœĐ°Ń часть Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž прОлДгаДт Đș Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒŃĐșĐŸĐč Đ±ŃƒŃ…Ń‚Đ”, ĐČ ŃĐ”ĐČĐ”Ń€ĐœĐŸĐč часто КахабрсĐșĐŸĐč ĐœĐžĐ·ĐŒĐ”ĐœĐœĐŸŃŃ‚Đž, ĐČĐŽĐŸĐ»ŃŒ рДĐș Đ‘Đ°Ń€Ń†Ń…Đ°ĐœĐ° Đž ĐšĐŸŃ€ĐŸĐ»ĐžŃŃ†ĐșалО. В ЖК ĐżĐŸŃŃ‚Ń€ĐŸĐ”ĐœĐœŃ‹Đč ŃŃ‚Ń€ĐŸĐžŃ‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸĐč ĐșĐŸĐŒĐżĐ°ĐœĐžĐ”Đč Đ„Đ„Ä° ĐČĐ”Đș ĐżŃ€ĐŸĐŽĐ°ŃŽŃ‚ŃŃ ĐșĐČарторы ĐżĐŸĐŽ Ń‡Đ”Ń€ĐœŃ‹Đč ĐșарĐșас ĐŸŃ‚ 32 ĐŒ2 ĐŽĐŸ 80ĐŒ2. ĐŠĐ”ĐœŃ‹ ĐœĐ° ĐșĐČарторы ĐœĐ°Ń‡ĐžĐœĐ°ŃŽŃ‚ŃŃ ĐŸŃ‚ 550$. Đ”ĐŸĐŒ ŃĐŽĐ°Đœ, ĐČĐČĐ”ĐŽĐ”Đœ ĐČ ŃĐșŃĐżĐ»ŃƒĐ°Ń‚Đ°Ń†ĐžŃŽ. Đ„ĐŸŃ‡Ńƒ Đ’Đ°ĐŒ ĐœĐ°ĐżĐŸĐŒĐœĐžŃ‚ŃŒ, ĐżĐŸĐșупая ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚ŃŒ ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž, ĐČы ĐČĐșлаЎыĐČаДтД ĐœĐ” Ń‚ĐŸĐ»ŃŒĐșĐŸ ĐČ ŃĐČĐŸĐč ĐŸŃ‚ĐŽŃ‹Ń… ĐČ Đ»ŃŽĐ±ĐŸĐ” ĐČŃ€Đ”ĐŒŃ ĐłĐŸĐŽĐ°, Đ° таĐș жД ĐČы ĐŸŃ‡Đ”ĐœŃŒ ĐČŃ‹ĐłĐŸĐŽĐœĐŸ ĐČĐșлаЎыĐČаДтД сĐČĐŸĐž ĐŽĐ”ĐœŃŒĐłĐž, ĐșĐŸŃ‚ĐŸŃ€Ń‹Đ” ĐŸĐșупаются ĐČ Ń‚Đ”Ń‡Đ”ĐœĐžĐž пято- ŃˆĐ”ŃŃ‚Đž лДт. Кстато ĐŸĐ±Ń€Đ°Ń‚ĐžĐČшось ĐžĐŒĐ”ĐœĐœĐŸ ĐșĐŸ ĐŒĐœĐ”, я ŃĐŒĐŸĐłŃƒ Đ’Đ°ĐŒ ĐŸĐ±Đ”ŃĐżĐ”Ń‡ĐžŃ‚ŃŒ ĐČŃ‹ĐłĐŸĐŽĐœŃƒŃŽ ĐżĐŸĐșупĐșу, Ń€Đ”ĐŒĐŸĐœŃ‚, Đ° таĐș жД ĐČ ĐŽĐ°Đ»ŃŒĐœĐ”ĐčŃˆĐ”ĐŒ Đž сЮачу Đ’Đ°ŃˆĐ”Đč ĐœĐ”ĐŽĐČĐžĐ¶ĐžĐŒĐŸŃŃ‚Đž. Đ”Ń€ŃƒĐ·ŃŒŃ, ĐŸĐ±Ń€Đ°Ń‰Đ°ĐčŃ‚Đ”ŃŃŒ, ĐŸĐ±ŃĐ·Đ°Ń‚Đ”Đ»ŃŒĐœĐŸ ĐżĐŸĐŒĐŸĐłŃƒ Đ’Đ°ĐŒ Đž Вы ŃĐŒĐŸĐ¶Đ”Ń‚Đ” ĐŸŃ†Đ”ĐœĐžŃ‚ŃŒ ĐŒĐŸĐž ŃĐ»ĐŸĐČĐ° ĐœĐ° ЎДлД))) ЗĐČĐŸĐœĐžŃ‚Đ” ĐżĐŸ тДл. +380937599339 viber, w-app +994507170352. -

Ô±ŐŒŐ„Ö‚ŐżÖ€ŐĄŐ”Ő«Ő¶ ŐœŐ„ÖƒŐĄŐŻŐĄŐ¶ŐžÖ‚Ő©Ő”ŐžÖ‚Ő¶ Ő§ batumi


here

ГРУЗИЯ СВОИМ Đ„ĐžĐ”ĐžĐœ | Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒŃĐșĐžĐč Đ±ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ | GEORGIA . BATUMI BOTANICAL GARDEN

Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃ сĐČĐŸĐžĐŒ Ń…ĐŸĐŽĐŸĐŒ . Часть 4 . Đ‘ĐŸŃ‚Đ°ĐœĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐžĐč саЎ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž , ĐșĐ°Đș ĐŽĐŸĐ±Ń€Đ°Ń‚ŃŒŃŃ , Ń‡Ń‚ĐŸ ĐżĐŸŃĐŒĐŸŃ‚Ń€Đ”Ń‚ŃŒ .. Мы ĐżŃ€ĐŸŃˆĐ»Đž 23 ĐșĐŒ ! ))Georgia . Part 4 . Botanical garden in Batumi , how to find , what to see .. We walked 23 km )) Thanks for watching and subscribing !На ĐżĐ°Ń€ĐŸĐŒĐ” ĐČ Đ“Ń€ŃƒĐ·ĐžŃŽ . In Georgia by ferry. https://youtu.be/Z2oSXHDyD94Đ§Ń‚ĐŸ ĐżĐŸŃĐŒĐŸŃ‚Ń€Đ”Ń‚ŃŒ ĐČ Đ‘Đ°Ń‚ŃƒĐŒĐž. What to see in Batumi.https://youtu.be/cI9_Vb5_xSoĐŸĐŸĐŽĐżĐžŃˆĐžŃŃŒ ĐœĐ° ĐœĐ°Ńˆ 2Đč ĐșĐ°ĐœĐ°Đ» !Subscribe to our 2nd channel !https://www.youtube.com/user/1arsenec... -

ÔČŐĄŐ©ŐžÖ‚ŐŽŐžÖ‚ŐŽ ŐąŐ¶ŐĄŐŻŐĄÖ€ŐĄŐ¶ ŐŸŐĄÖ€Ő±ŐĄŐŸŐłŐĄÖ€Őš Ő±Ő„ŐŒŐ¶ŐżŐžÖ‚ Ő§


here